Pol Roger gräver fram sekelgamla flaskor som länge antagits vara krossade

Niklas Jörgensen 14 Feb, 2018
Vin Under snart 118 års tid har man levt med vetskapen att det förmodligen inte fanns mycket att göra åt saken. Åtminstone inte utan risk för liv och hälsa. Istället så anpassade sig Pol Roger till det faktum att jordskredet den 23 februari år 1900, som förstörde hundratals fat och stängde in eller krossade 1,5 miljoner flaskor, var något man fick acceptera och bygga vidare från. Tills nu då, när ett antal intakta flaskor grävts fram.

Rejäl kyla och intensivt regnande under en ihållande period resulterade i några rejäla kollapser i såväl det underjordiska tunnelsystemet där flaskor förvarades, som i en byggnad vid markplan som rasade när marken gav vika. Ett fyra meter djupt hål i gatan och igenbommade gångar var vad som mötte Champagnehuset Pol Roger på morgonen den 23 februari 1900, efter att ha hört ett par rejäla brak under natten.

Jordskredet, år 1900

Den första tanken var att tunnla sig in till flaskorna, och förhoppningsvis finna flera intakta, men ytterligare ett ras en månad senare hos grannen fick huset att inse det riskabla i projektet. Ödets gång accepterades, ingen hade kommit till skada då det skedde nattetid, och man antog att högst sannolikt så var det mesta krossat. Istället köptes en intilliggande byggnad med utvecklat tunnelsystem som man kunde bygga vidare på.

Nästan 118 år senare, när Pol Roger beslutat sig för att bygga en ny packlokal på den gamla tomten som en gång rasade in så görs glasfynd vid drillningen. En massa krossat glas. Men man gräver försiktigt och jodå, en intakt flaska dyker upp. Med nivån i behåll och korken vid vigör. Pol Roger beslutar sig för att gå varsamt fram och efter några dagars försiktigt grävande så har ytterligare 19 hela flaskor återfunnits.

Flaskorna hade naturligt nog inga etiketter men man kan ge ett tidsspann från när de sannolikt är från; 1887 till 1898. Flaskorna är fortfarande på sin jästfällning så de behöver degorgeras och omkorkas, innan man bestämmer sig för att prova vinerna.

Just nu står arbetet still då den kalkrika marken är vattenfylld och äventyrar fortsatt utgrävning. Pol Roger har tagit in ett team för att leda säkerhetsarbetet och framtiden får utvisa vad som nu väntar där under jorden. Ytterligare några hela flaskor eller rentutav tusentals?

Hur många flaskor kommer man finna, som är intakta?

Fotografier: Pol Roger


Ny Single Malt från Aberlour lanseras i Sverige

Whisky och Bourbon En spännande nyhet från Aberlour landar i mars i Sverige…
17 Jan, 2019
Artikelarkivet