1

300 Master of Wines i världen

”Den 6’e november i höst hålls den formella ceremonin för de tre studenterna som kommer från Österrike, Singapore och Storbritannien. Då välkomnas de in i Institute of Masters of Wine i London. Alla tre har lämnat in sin avslutande avhandling i var sitt specialområde vilket är den sista delen i den omfattande examinationen som även består av prov i teori och praktiska moment. De 300 som hittills klarat av att bli Master of Wine är spridda över 24 länder i världen. I Sverige har Ulf Sjödin och Madeleine Stenwreth den åtråvärda titeln. Åsa W Karlsson studerar för närvarande på programmet.”