Hem Nyheter 40-procentig ökning av tullverkets nykterhetskontroller – fler körde rattfulla

40-procentig ökning av tullverkets nykterhetskontroller – fler körde rattfulla

av Livets Goda

Tullverkets rattfyllerikontroller har ökat i omfattning, från drygt 18 000 under första kvartalet 2023 till strax över 26 000 under första kvartalet i år, en ökning på 44 procent. Samtidigt ökade antalet inledda förundersökningar om rattfylleri till 129 stycken, jämfört med 85 inledda förundersökningar samma period förra året. 

Antalet fall av grovt rattfylleri minskade dock något, från 11 fall under första kvartalet i år jämfört med 13 fall år 2023. Det visar en sammanställning som alkomätarföretaget Alcosense gjort baserat på Tullverkets statistik.

Tullverket ska beivra rattfylleribrott. Genom att utföra kontroller och utreda misstankar om rattfylleri bidrar myndigheten till trafiksäkerheten. Myndigheten rapporterar nu en kraftig ökning av antalet nykterhetskontroller – 44 procent – som genomförts bland chaufförer när de försökt köra in i Sverige, samtidigt som antalet som åkte fast för rattfylleri ökade med 51,8 procent.

Utfallet, det vill säga andelen fall av sållningsprover som leder till brottsanmälan för rattfylleri, ökade till 0,66 procent under kvartal 1 2024 jämfört med 0,64 procent under samma period i fjol. Detta inkluderar samtliga förundersökningar per brottskategori som inletts: grovt rattfylleri av alkohol, rattfylleri av alkohol samt rattfylleri av narkotika.

Det faktum att Sverige har en av de lägsta promillegränserna i Europa gör det lätt att oavsiktligt köra påverkad över gränsen utan att märka det, särskilt morgonen efter att ha druckit alkohol.

–  En liten mängd alkohol i blodet påverkar förmågan att köra bil, även om det är under den lagliga gränsen. Därför är det viktigt att kunna testa sig själv innan avfärd, så att man verkligen vet att man kör nyktert, säger Hunter Abbott, grundare av Alcosense och rådgivare till den brittiska transportstyrelsen.

Under 2024 fortsätter Trafikverket att erbjuda stöd till anläggningar för nykterhetskontroller, både för myndigheters kontrollplatser och för logistikanläggningar. Trots att intresset tidigare varit lågt, finns nära 50 miljoner kronor tillgängliga för att bygga upp dessa anläggningar. Regeringen har förnyat möjligheten att ansöka om bidrag, vilket underlättar för fler företag att genomföra kontroller och bidra till säkrare vägar.

– Det är positivt att flera initiativ tas för att förebygga rattfylleri. Sverige har en mycket låg promillegräns, vilket innebär att det kan vara lätt att fortfarande ha alkohol i kroppen morgonen efter att ha druckit på kvällen innan, exempelvis om man tagit en nattfärja till Sverige. Att ha med ett eget sållningsinstrument likt en alkomätare kan hjälpa föraren att fatta ett informerat beslut om det går att köra eller inte, avslutar Hunter Abbott.

Om Alcosense Laboratories
Alcosense Laboratories designar, utvecklar och tillverkar tillförlitliga och pålitliga alkomätare för privat och professionellt bruk. Bränslecellstekniken som används i Alcosense produkter används även av många polismyndigheters alkomätare. Företagets målsättning är att genom sina alkomätare undvika att personer kör oavsiktligt med alkohol i kroppen. För mer information besök www.alcosense.se.

RELATERAD LÄSNING