Hem NyheterVinnyhet Alkoholskador – Varannan svensk tycker inte att det görs tillräckligt

Alkoholskador – Varannan svensk tycker inte att det görs tillräckligt

av Livets Goda

Alkoholskador: En ny undersökning som genomförts av Kantar Public visar att närmare hälften (46%) tycker att det inte det görs tillräckligt för att minska alkoholskadorna. Endast en av fem (20 %) tycker att det görs tillräckligt. Trots detta är vårt viktigaste verktyg för att begränsa alkoholskadorna – det svenska monopolet – hotat. IOGT-NTO vädjar nu till regeringen att lyssna på allmänheten och stoppa förslaget. 

alkoholskador

Gårdsförsäljning – ett stort hot

Alkohol ligger bakom en mängd olika samhällsproblem. Varje år orsakar alkohol omkring 5 000 dödsfall bara i Sverige och över hälften av allt våld är alkoholrelaterat. De skador alkoholen orsakar skapar en enorm belastning på samhället och uppgick till 101 miljarder 2019. Kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder vilket motsvarar lönekostnaden för cirka 14 500 sjuksköterskor.

Att allmänheten märker av de alkoholskador som vi har i samhället idag överraskar oss egentligen inte. Skadorna är omfattande och drabbar så många. Vi tycker att det är viktigt att dessa människor får en röst nu när regeringen överväger att ta stora risker på bekostnad av människor och samhället, säger Kim Reenaas, generalsekreterare, IOGT-NTO.

För att minska de skador som alkohol orsakar krävs åtgärder som fungerar. En effektiv och internationellt erkänd åtgärd är Systembolagets detaljhandelsmonopol. Alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse.  Nu är monopolet hotat – om regeringen går vidare med gårdsförsäljningsutredningens förslag.

Alkoholskador: Skydda monopolet och höj ambitionerna

Gårdsförsäljningsutredningens slutsats att gårdsförsäljning kan vara förenligt med Systembolagets monopol har kritiserats av många aktörer, inklusive EU-rättsliga experter. Två tidigare statliga utredningar har dessutom kommit fram till slutsatsen att gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets monopol.

Det är helt oacceptabelt att regeringen överväger den här typen av åtgärder som utmanar monopolet och i förlängningen kommer att öka alkoholskadorna. Vi måste säkerställa att försäljningen av alkohol sker genom Systembolaget, även i framtiden. Vi vädjar till regeringen att avbryta planerna på gårdsförsäljning och i stället lägga kraft på att ta fram fler verktyg till verktygslådan för att minska alkoholskadorna, säger Lucas Nilsson, förbundsordförande IOGT-NTO.

IOGT-NTO vill 

  • Att det svenska alkoholmonopolet skyddas
  • Att regeringen avvärjer hotet mot monopolet genom att omedelbart avbryta planerna på att införa gårdsförsäljningsutredningens förslag
  • Att fokus i stället läggs på fler insatser som minskar alkoholskadorna – från en välfungerande och samordnad vårdkedja och anhörigstöd till resurser till det förebyggande arbetet och en medmänsklig alkoholpolitik som vi vet fungerar

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes i Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel, Sifopanelen, under tidsperioden 16 till 24 januari 2023. Totalt genomfördes 1000 intervjuer med den svenska allmänheten 18-79 år.

Läs mer:

RELATERAD LÄSNING