Hem Vinvärlden Äntligen gårdsförsäljning

Äntligen gårdsförsäljning

av Livets Goda

– Vi kommer med ett förslag där vi säger ja till gårdsförsäljning. Exakt hur det kommer att se ut kan jag ännu inte gå in på, säger utredaren Lotty Nordling (bilden) till tidningen Riksdag och Departements webbupplaga. Snart kan det bli möjligt för den som besöker en svensk vingård att köpa med sig några flaskor hem, precis som man kan i många andra europeiska länder. En kommande utredning slår fast att det går att kombinera gårdsförsäljning med att Systembolaget ska behålla sin monopolställning. Om förslaget går igenom skulle det innebära starten på en ny epok i svensk alkoholpolitik. Den svenska jordbruksnäringen har länge slagits för att vinproducerande bönder, precis som i övriga Europa, ska tillåtas sälja sitt eget vin på gården. Men den stora tvistefrågan är om detta är förenligt med det svenska alkoholmonopolet. Jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) säger ja och tror att gårdsförsäljning kan bidra till en levande landsbygd. Han har förespråkat en finsk modell där gårdarna som säljer alkohol blir en slags filialer till Systembolaget. Hans ministerkollega Maria Larsson (KD), som tillsatt utredningen har tidigare varit mycket tveksam till gårdsförsäljning. Alkohollagsutredningen som kom förra året konstaterade att det inte skulle vara möjligt att inom ramen för gällande EU-rätt och detaljhandelsmonopol ge svenska producenter möjlighet att sälja direkt till konsumenter. Med andra ord skulle det äventyra Systembolagets ställning. Men flera tunga remissinstanser som Konkurrensverket, Kommerskollegium och Jordbruksverket, höll inte med. För att gå till botten med frågan tillsatte socialdepartementet i april i år en ny utredning som leds av EU-rättsexperten Lotty Nordling. Utredningen kommer att innehålla en djup EU-rättslig analys och har bland annat att ta ställning till om det inte strider mot unionens konkurrensregler att enbart tillåta svenska bönder sälja vin i Sverige. – Folk utgår felaktigt från att det inte går att förena gårdsförsäljning med det svenska alkoholmonopolet, säger hon. Tvisten om gårdsförsäljning har pågått länge och regeringen är splittrad. C och M är för, FP är försiktigt positiva medan KD har varit mest tveksamma. Även oppositionen är splittrad, S och V säger nej medan MP vid den senaste kongressen tog ställning för ett förslag som tillåter försäljning ”inom Systembolagsstrukturen”. SD har också tagit ställning för gårdsförsäljning. Artikeln är hämtad ur tidningen Riksdag & Departements webbupplaga Fotograf: Ivica Prgomet

RELATERAD LÄSNING