1

Asiaterna dricker allt mer öl

Asiaterna konsumerar allt mer öl och om fem år förväntas de stå för nästan 40 procent av den globala ölkonsumtionen. Det hävdar analytiker på företaget Canadean. Av befolkningen i Asien är det kineserna som går i täten vad det gäller öldrickande. Den kinesiska ölmarknaden förväntas uppgå till 573 miljoner haktoliter om fem år. Dubbelt så mycket som världens näst största ölnation – USA. Uppgifterna från undersökningen visar också att den afrikanska ölmarknaden förutspås öka lika mycket procentuellt. Detta medan européernas ölkonsumtion går ner något. Framförallt är det tyskar, holländare, fransmän och britter som dricker mindre öl medan bland annat finnarna och norrmännen förväntas dricka något mer. Sammantaget spår Canadean att den globala tillväxten på ölmarknaden saktar något de närmsta åren. De uppskattar att den genomsnittliga globala konsumtionen beräknas till 30 liter öl per person år 2015.