Hem Vinvärlden Bag-in-box förstör vita viner

Bag-in-box förstör vita viner

av Livets Goda

“Undersökningen genomfördes av “”the Institute of Vine and Wine Sciences in Bordeaux (ISVV)”” och omfattade rött och vitt bordeauxvin som förvarats i flera olika sorters förpackningar. Vinet har sedan lagras i labratorieförhållanden under ett år. Forskarna har under tiden analyserat halterna av gaser (syre, koldioxid och svaveldioxid) i vinet. Dessutom har smak och färg provats med jämna mellanrum under året. Undersökningen visar att vita viner klarade sig sämst i plastförpackningar. Efter sex månader hade de vita vinerna oxiderats märkbart i både PET och bag-in-box. Vinerna som förvades i glasflaskor var däremot oförändrade. De kemiska analyserna bekräftades av olika jurygrupper, en bestående av experter och en av noviser, som båda ansåg att de vita viner som lagrats i plastbehållare hade en ton av rutten frukt. Några inledande tecken av samma art började dyka upp i de röda vinerna, men det var för tidigt för att dra några slutsatser efter bara ett år. Ytterligare tester kommer att fortsätta under det andra året.”

RELATERAD LÄSNING