Hem Vinvärlden Bakslag för gårdsförsäljningen

Bakslag för gårdsförsäljningen

av Livets Goda

Inför seminariet har nykterhetsorganisationen IOGT-NTO skickat ut en webbenkät till samtliga socialnämndsordföranden i landet om förslaget på gårdsförsäljning. 150 av dessa besvarade enkäten och av dessa tror över hälften att drickandet kommer att öka eller öka kraftigt om förslaget genomförs. Dessutom anser varannan socialnämndsordförande att kommunen inte har tillräckliga resurser att klara en sådan ökning. – Det här förslaget handlar om spritbutiker som kan öppnas var som helst. Ökar tillgängligheten så ökar också konsumtionen, säger IOGT-NTO:s förbundsordförande Anna Carlstedt till Accent. Utredningen om gårdsförsäljning lämnades före jul och öppnar för att både svenska och utländska producenter att få starta försäljningsställen av vin, öl och sprit i hela landet. Inte bara på landsbygden som idén gällde ursprungligen. Detta för att undvika kritik från EU om att utländska tillverkare skulle missgynnas, enligt utredaren. Seminariet i riksdagen i onsdags arrangerades av Alkoholpolitiskt forum och Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. De flesta på konferensen talade emot gårdsförsäljning och att det skulle kunna äventyra svenska detaljhandelsmonopolet om frågan hamnar i EU-domstolen. Någon varnade för att det finns en undertext i förslaget – ”det handlar inte om några småbönder som vill sälja några flaskor”, utan att ändra hela alkoholpolitiken. Alkoholläkaren Sven Andréasson pekade på ökade hälsorisker med fler försäljningsställen och att privat vinstintresse driver på försäljningen till skillnad från Systembolaget som även har ett socialt uppdrag och är bättre på ålderskontroll. En tidigare tillverkare av fruktvin, Stefan Eldh, som länge förespråkat gårdsförsäljning, menade att det handlar om näringsfrihet. – Mitt syfte är inte att Systembolaget skulle falla, utan att vi ska kunna arbeta vid sidan om, sade han. LRF:s expert i utredningen har beräknat att gårdsförsäljning skulle kunna leda till 500 till 1000 nya jobb. – Det kanske inte låter så mycket, men skulle ge spännande kringeffekter för landsbygden som backat i 150 år. Frågan är jättekomplex, men vi tror på gårdsförsäljning, sade Anders Johannesson, LRF, till Drugnews. I regeringen är det Centern och Moderaterna som är mest positiva till gårdsförsäljning av alkohol, medan Folkpartiet och Kristdemokraterna varit tveksamma. De rödgröna partierna har i huvudsak varit emot, medan Sverigedemokraterna kan tänka sig gårdsförsäljning. Fler i näringen och förespråkare än motståndare till förslaget har inbjudits att svara, men det står fritt för vem som helst att lämna in synpunkter före 15 juni då remisstiden går ut. Källa: Drugnews.se

RELATERAD LÄSNING