Hem Whisky & Bourbon Bourbon växer som aldrig förr

Bourbon växer som aldrig förr

av Livets Goda

“Destillerierna i Kentucky står för 95 procent av den bourbon som görs i USA och förra året så fylldes 1,2 miljoner fat, vilket är den största volymen på över 40 år. I en nyligen gjord intervju med KDA´a ordförande, Eric Gregory, så berättade han att man genomgår den “”största expansionen sedan slutet på förbudstiden.”” Han berättade vidare att medlemmarna i KDA har spenderat cirka 500 miljoner dollar de senaste åren på nya buteljeringslinor, lagringsplatser och förnyad arbetskraft för att möta den explosionsartade efterfrågan. Man räknar även med att antalet licensierade bourbondestillerier kommer fördubblas under det kommande året. För stunden har man 20 medlemmar och redan det är en toppnotering sedan 1947. Källa: The Drinks Business

RELATERAD LÄSNING