Hem Vinvärlden Brev från Fondberg & Co till kunder i Sverige

Brev från Fondberg & Co till kunder i Sverige

av Livets Goda

Med kraftiga svängningar i valutakurser och rådande konjunkturläge måste vi fokusera tydligt för att kunna fortsätta erbjuda prisvärda produkter med långsiktig lönsamhet för oss, våra samarbetspartners och våra kunder. Detta faktum sätter press på våra marginaler och gör att vi ytterligare måste se över våra kostnader i alla delar av bolaget. Vi kommer att vidta en rad åtgärder för att minska kostnaderna. Bland annat kommer vi att söka efter en möjlighet att lägga över vår logistikfunktion på vår samarbetspartner Green Cargo, finna möjligheter att outsourca övrig icke kärnverksamhet, dessutom kommer dessvärre upp till 16 personer att idag bli varslade om uppsägning och vi kommer anpassa våra lokaler för att möta framtida behov och på det viset finna en lägre nivå på hyreskostnaderna. Vi har ansträngt oss maximalt för att göra dessa justeringar i verksamheten på ett sådant sätt att effekten för dig som kund kommer att minimeras. Affärerna ska fortsätta som vanligt – om än i vissa fall med andra kontaktpersoner. Jag hoppas du har förståelse för att det här blir en stor omställning även för oss i Fondberg & Co och att du har överseende med att vi de närmaste dagarna försöker hitta de rätta och bästa formerna för omställningen och för framtiden. Jag återkommer till dig så snart vi har en ny och tydlig organisation på plats. Med vänliga hälsningar Robert Tham VD Fondberg AB

RELATERAD LÄSNING