Brist på vinplantor i Kalifornien

Det är regionens plantskolor som varnar för den oväntat stora efterfrågan som kommer att eskalera fram till maj då om- och nyplanteringar ska ske i vingårdarna. Risken att detta kommer att påverka vinpriserna är låg inom en överskådlig framtid. Dock kan bristen bromsa produktionen vid en tidpunkt då många vinproducenter satsar. Bristen på plantor beror delvis på att de måste vara av godkända kloner. Allt för att upprätthålla kvaliteten i de kaliforniska vingårdarna och förhindra att sjukdomar kommer in. Flera oenologer i Kalifornien har uttryckt en oro för att plantbristen kan leda till att vinodlare avstår från att nyplantera vingårdar som skulle behöva det på grund av ålder, sjukdom eller skadedjur.