Hem Whisky & Bourbon De skotska whiskyarbetarna ska kompetensutvecklas

De skotska whiskyarbetarna ska kompetensutvecklas

av Livets Goda

En speciell grundexamen inom whiskyindustri har tagits fram där behörighetsvillkoren är utformade av SWA. Meningen är att de anställda ska kunna hantera hela produktionsprocessen för whisky, från destillering till buteljerna. Examinationen från utbildningen ska bli praxis och förhoppningsvis få godkännande inom hela branschen. Alison Galbraith som är kompetenschef inom SWA, betonar hur viktig whiskyindustin är för Skotland. –Whiskyindustrin är en hörnsten i den skotska ekonomin som inbringar över 44 miljarder kronor årligen. Dessutom är fler än 10.000 personer sysselsatta inom sektorn och det är viktigt att vi prioriterar deras kunskaper om industrin ska kunna fortsätta växa i samma takt, säger hon. –Vår avsikt är att hjälpa den anställda inom whiskyindustrin att förstå hur de själva kan utvecklas i sina roller samt visa att branschen erbjuder bra karriärmöjligheter. Alla kan lära sig mer och växa inom sitt yrke genom att förbättra sin teknik, fortsätter hon. Den skotska whiskyindustrin är näst efter olja och gas den mest kostnadseffektiva i Storbritannien vad det gäller produktivitet per anställd. En whiskyarbetare är nästan sex gånger så produktiv som den genomsnittlige skotske arbetstagaren.

RELATERAD LÄSNING