Hem NyheterVinnyhet Debatt från Winefinder: Systembolagets hyckleri riskerar att fälla alkoholmonopolet

Debatt från Winefinder: Systembolagets hyckleri riskerar att fälla alkoholmonopolet

av Livets Goda

Detta är ett debattinlägg från Winefinder

Nyligen har två svenska domstolar i två olika domar konstaterat att den så kallade distanshandeln med vin till Sverige från ett annat EU-land är laglig, både enligt svensk alkohollagstiftning och gällande EU-rätt. Dels i Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) 2021 där Vivino fick rätt mot Systembolaget och nu senast i juni i år i Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) där också vi, Winefinder, fick rätt mot monopolet. 

Trots detta väljer nu Systembolaget att försöka få Högsta Domstolen att ompröva PMÖDs dom. Agerandet är en del i en större lobbyingkampanj där Systembolaget använder folkhälsoargument för att misstänkliggöra utländska aktörer. Vi ifrågasätter om den väg Systembolaget valt, som drabbat oss och våra kollegor negativt, är rätt sätt att driva kampen för en bättre folkhälsa. Ingår det verkligen i ett statligt bolags kärnverksamhet att stämma små privata entreprenörer för en verksamhet som varit laglig och reglerats i svensk lag sedan 2007? Borde det inte vara viktigare att fokusera på minskad alkoholkonsumtion!? 

Winefinder har bedrivit distanshandel via internet sedan 2007. Detta efter att EU-domstolen i den så kallade Rosengrendomen slog fast att svenska privatpersoner har rätt att köpa vin från ett annat EU-land, utan inblandning från Systembolaget. Domen innebar de facto att distanshandel med vin till Sverige blev lagligt. Sedan dess har det vuxit fram flera etablerade e-handelsföretag för kvalitetsvin som vänder sig till svenskar.

Winefinder har sedan starten fokuserat på kvalitetsviner från topproducenter, äldre och mogna årgångar samt små allokeringar för samlaren. Vi har hängt med i vinvärldens trender för att vara relevanta för vinintresserade konsumenter och vi tillgängliggör viner från små utvalda producenter som sällan får chansen att komma in på den svenska marknaden. Därför är vi ett komplement för den intresserade och kvalitetsmedvetne konsumenten, inte ett hot mot det svenska monopolet.

Till skillnad från Systembolaget säljer vi inte alkoläsk, sprit eller boxviner. En såld butelj hos oss kostar i genomsnitt runt 380 kronor inklusive moms och skatt. Hos Systembolaget är motsvarande pris 81 kronor. Systembolagets fokus ligger på storsäljande och massproducerade viner. Det är där företaget har merparten av sin försäljning.

Med seriösa aktörer inom nätvinhandeln säkerställs ett seriöst komplement till monopolet med lämpliga ålders- och nykterhetskontroller vid leveranserna. Alla etablerade nätvinhandlare är registrerade som distanssäljare hos Skatteverket. Staten får in skatt och moms på produkterna. Vi har sedan starten 2007 haft en givande dialog med Konsumentverket, Tullverket och andra myndigheter. Ingen, förutom Systembolaget och IOGT-NTO, har ifrågasatt vår verksamhet. 

När monopolet fungerar är det en bra modell för att hålla tillbaka alkoholens skadliga effekter. Samtidigt tillgängliggör det ett stort utbud av viner för hela Sverige och inte enbart för vinintresserade, där de kvalitetsmedvetna näthandlarna kanske har sin största kundkrets. Winefinder är alltså för ett bevarat monopol. Men det är med två viktiga förbehåll.

För det första måste alla ha klart för sig vad monopolet omfattar. Vid EU-inträdet 1995 fick Sverige ett undantag för att behålla monopolet på detaljhandel med alkoholdrycker. Sedan dess har handelsmönstren i grunden förändrats. Distanshandel via nätet fanns inte 1995. Att skilja på näthandeln och detaljhandeln är i linje med intentionerna i undantaget som gavs 1995. Det ger inte utrymme att tillämpa detta undantag var helst monopolföretaget själv önskar. På sikt riskerar Systembolagets agerande göra att EU tröttnar även på undantaget för detaljhandeln.

För det andra förvaltar Systembolaget just nu monopolet på ett sätt som urgröper dess långsiktiga fortlevnad. På flera områden utför Systembolaget sitt uppdrag väl, vilket framgår i deras egna kundundersökningar. Samtidigt väljer man att lägga stora resurser på att angripa små kvalitetsmedvetna distanshandlare och anklaga dessa för att hota folkhälsan.

Att tala om folkhälsa är en djärv balansgång för ett bolag som är Europas kanske största aktör inom alkoläsk och boxviner. Boxviner står idag för över 50 procent av Systembolagets vinförsäljning. När konsumenter köper boxar tenderar de att dricka 50 procent mer vin än om de hade köpt vin på flaska, enligt CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Systembolaget pressar också priserna. Systembolagets prispress och fokus på billiga boxar är givetvis ett mycket större folkhälsohot än näthandeln med kvalitetsviner. 

Efter att successivt ha ökat öppettiderna – mot helger och kvällar – i de fysiska butikerna har Systembolaget nu också tagit steget in att bedriva näthandel. Som detaljhandelsmonopolist ska det givetvis kunna göra det, men det slår samtidigt hål på stora delar av bolagets egen argumentation. Systembolaget har hävdat att ålderskontrollerna riskerar att inte fungera när vi använder externa transportföretag. Nu använder Systembolaget självt externa transportföretag. 

Det är dock fullt logiskt att Systembolaget har hoppat på näthandeln, för den kommer oundvikligen att öka från dagens begränsade nivå. Och näthandlarna kommer inte att försvinna. Var ska denna näthandel ske? Hos seriösa aktörer som tar sitt ansvar med ålderskontroller, skatter och arbetsvillkor? Eller hos oseriösa företag som kanske rentav agerar utanför Europa? Dessa frågor måste nu besvaras av politiker och allmänhet – i slutändan är det ju allmänheten som får ta notan för alkoholens baksida.

Vi välkomnar förtydligandet av regelverket så som det uttrycks i PMÖDs dom. Marknaden ska vara tydligt reglerad. Väljer Högsta Domstolen ändå att pröva detta igen så får vi hoppas att det äntligen blir ett slut på monopolföretagets tvivelaktiga användande av skattemedel för att driva opinion mot andra seriösa aktörer. Låt oss föra debatten framåt. Och möjliggöra för Sverige att behålla detaljhandelsmonopolet med lagliga, trygga och säkra komplement för alla vinintresserade. Det är en bra grund för en fortsatt ansvarsfull alkoholpolitik.

Alex Tengvall, Styrelseordförande Winefinder ApS

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING