Hem Vinvärlden Dryckesbranchens Klimatinitiativ

Dryckesbranchens Klimatinitiativ

av Livets Goda

VINGRUPPEN I NORDEN arbetar tillsammans andra aktörer i Dryckesbranschen för att bli ett företag utan någon klimatpåverkan. Dryckesbranschens Klimatinitiativets lanserar nu sin första gemensamma rapport som visar att förpackningar och transporter är de största orsakerna till branschens klimatavtryck.

Klimat

I Dryckesbranschens Klimatinitiativs första klimatmätning deltog vin- och spritimportörer tillsammans med stora och små bryggerier. Initiativet startades av branschorganisationerna – Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) samt Systembolaget.

VINGRUPPEN I NORDENS mål är att minska sin klimatpåverkan med 8 procent per år för att bli en fossilfri verksamhet år 2030.

– VINGRUPPEN I NORDENS resa mot en fossilfri verksamhet har tagit fart på allvar. Att minska vår klimatpåverkan är en förutsättning för hållbar tillväxt och här krävs starkt ledarskap och samarbete med branschkollegor och affärspartners. Handlingskraften i klimatarbetet hos Vingruppens företag och avdelningar hittills har varit mycket imponerande, säger Svante Selling, vd på Vingruppen i Norden.

Arbetet har gett effekt, inte minst i transportkedjan där stora volymer nu gått över från fossila till förnybara transporter. En av VINGRUPPEN I NORDENS större producenter har även börjat ställa om till lättviktsglas vilket bidrar till att minska den största orsaken till branschens klimatpåverkan – förpackningar.

För att nå resultat behövs samarbete. Vilket är bakgrunden till att Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Systembolaget 2018 startade Dryckesbranschens Klimatinitiativ.

-För att vi ska nå klimatmålen i Agenda 2030 måste vi som bransch arbeta tillsammans. I Dryckesbranschens Klimatinitiativ har vi hittat en bra form för detta. Här är vi inte konkurrenter utan bara goda branschkollegor som jobbar tillsammans och inspireras av varandra för att minska vårt klimatavtryck, säger Anna-Karin Fondberg, vd Sveriges Bryggerier.

Initiativets första gemensamma rapport visar att nästan all energianvändning, 99 procent, hos företagen är fossilfri, dvs kommer från förnybara källor som t ex vatten- och vindkraft. Den största klimatpåverkan kommer från förpackningar, 77 procent, vilket ligger i linje med hur det ser ut för flera andra branscher. Transporter står för ca 20 procent av de indirekta utsläppen. Många av företagen som deltagit i rapporteringen har redan påbörjat omställningen till mer klimatsmarta transportmedel, men det finns utvecklingspotential inom området.

– Flera av företagen som deltar i initiativet har redan idag ett ambitiöst klimatarbete. Många arbetar dedikerat med frågan och är engagerade i att ha så låga koldioxidutsläpp som möjligt. Fokus för oss framåt är att sätta konkreta mål för förpackningar och transporter, samt att stötta varandra, stora som små aktörer i branschen, att integrera hållbarhet i våra affärsmodeller fullt ut, säger Anna De Geer, vd SVL.

– Vi är i början på vår gemensamma resa mot en dryckesbransch utan klimatpåverkan och vi kommer dela med oss av våra framsteg under vägen. Vi vill vara transparenta och hjälpa konsumenterna att göra mer hållbara val, säger Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

Om Dryckesbranschens Klimatinitiativ
Bildat av Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, och Systembolaget 2017. Med visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.” arbetar branschkollegor för att var och en enskilt och gemensamt ska minska sin klimatpåverkan. Det långsiktiga målet är att branschen ska vara klimatneutral 2045. Första mätningen genomfördes 2019 avseende verksamhetsåret 2018. I dag är 45 dryckesföretag med i Initiativet. Mätmetoden som används är Green House Gas Protocol. Rapporten från 2018 innefattar inte klimatavtryck från odling.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING