Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Eldrimner arbetar enligt flera spår för att stötta mathantverkare

Eldrimner arbetar enligt flera spår för att stötta mathantverkare

av Livets Goda

Många mathantverksföretag Eldrimner varit i kontakt med de senaste månaderna vittnar om en tuff situation på grund av bland annat el- och drivmedelspriser samt den minskade köpkraften hos konsumenter.

I en enkät som Eldrimner skickade ut i början av hösten till mathantverksföretag som representerar olika branscher och olika platser i landet är svaren övervägande dystra. Enkäten har även kompletterats med djupintervjuer med fler mathantverkare. Svaren varierar dock kraftigt. Vissa upplever varken stora kostnadsökningar eller vikande besöksantal. En hel del av de som svarar vittnar dock om stor osäkerhet kring om kunderna kommer fortsätta att köpa mathantverk och besöka caféer. De prishöjningar som många företag skulle behöva göra bedöms av vissa vara för stora för att konsumenterna ska fortsätta handla. Bland de mathantverkare som säljer till restauranger svarar flera att de märkt av vikande efterfrågan.

lera mathantverkare svarar att de redan fått säga upp personal och andra att de planerar att göra det. Det finns också företag som svarar att de befarar att de kommer att behöva lägga ner sin verksamhet om situationen inte förändras. Enkätsvaren visar också att skillnaderna i kostnadsökningar är väldigt stora. Utöver el- och drivmedelskostnader svarar många att till exempel kostnaden för förbrukningsmaterial och förpackningar ökat kraftigt. Eldrimner arbetar med flera parallella aktiviteter för att stötta. Under november startades en kampanj för att uppmärksamma konsumenter på vikten av att välja mathantverk. Inte enbart för att det är gott utan även för alla de mervärden mathantverket bidrar till.

– Vi vill lyfta att konsumenterna har stor makt att genom sina val av mat kunna bidra till en säker livsmedelsförsörjning i Sverige, tryggade arbetstillfällen och minskad klimatpåverkan, säger Madeliene Larsen Ivansson, som är tf verksamhetschef på Eldrimner.

-Vi sänker även avgifterna för våra utbildningar för att underlätta företagens kompetensutveckling. Eftersom Eldrimner är en del av Länsstyrelsen i Jämtlands län faller det sig naturligt att vända sig till Landshövdingen för att se vad vår egen Länsstyrelse men även Länsstyrelserna nationellt kan göra för att underlätta för näringen. I mitten av november träffade Eldrimner och representanter från mathantverkarna Länsledningen i Jämtlands län för att beskriva den svåra situation branschen befinner sig i och diskutera vad som kan göras.

– Alla åtgärder till trots hos Eldrimner och många andra organisationer så behövs större insatser för att stötta mathantverksföretagen och trygga svensk livsmedelsförsörjning. Det krävs politiska beslut som verkar för att svenskt mathantverk ska kunna leva vidare, både just nu och i framtiden. Beslut som gynnar svensk livsmedelsproduktion framför import, småskalighet som ett recept på resiliens och en landsbygd som kan fortsätta förse landet med riktig mat, arbetstillfällen och hållbar tillväxt, säger Madeliene Larsen Ivansson.

Eldrimner
Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom kurser, rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. Eldrimner finansieras av statliga medel och av EU:s landsbygdsprogram.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING