Hem Vinvärlden EU nobbar gemensam lagstiftning kring ekologiska viner

EU nobbar gemensam lagstiftning kring ekologiska viner

av Livets Goda

Copa-COGECA, de europeiska jordbrukarnas samarbetsorganisation med 11 miljoner medlemmar, kritiserar nu EU för misslyckandet. Copa-COGECA&#39s generalsekreterara Pekka Pesonen är uttalat besviken och betonar i ett pressmeddelande i vilket skriande behov unionen är av en gemensam lagstiftning för ekologisk vinproduktion. Inte minst för att efterfrågan på denna produkt ökar lavinartat och de producenter som framställer vin ekologiskt, vill möta upp efterfrågan med riktad marknadsföring. – Vi tror att definitionen av ekologiskt vin bör överensstämma med de mål och allmänna principer som gäller för ekologiskt jordbruk vad det gäller kvalitet, respekt för miljön och skydd för människors hälsa, säger Pekka Pesonen i pressmeddelandet. Dessa begrepp måste gälla för hela processen för produktion av ekologiskt vin, från vinodlingen till flaskan. Skillnaden mellan ekologiska och konventionella viner kan inte begränsas till produktion av druvor, fortsätter han. De utredare som arbetat med förslaget har försökt komma fram till en undre gräns för sulfiter, tillåtna tillsatser och ett förbud mot en del vinframställningsmetoder men inte lyckats enas kring detta. EU-kommissionen beklagar misslyckandet men uttalar att de är beredda att ta upp frågan på nytt i framtiden. Källor: Decanter.com Copa-COGECA

RELATERAD LÄSNING