1

Exklusiva viner som dyrast i juni

Tillväxten för världens bästa viner tenderar att stiga under årets första månader för att toppa i juni innan priserna sjunker rejält under årets tredje och fjärde kvartal. Informationen bygger på den genomsnittliga, månatliga avkastningen under 23 år. Från december 1988 till november 2011. Indexet visar att Fine Wine Investables index gått upp med i genomsnitt med fyra procent i juni varje år. Allt för att sedan gå tillbaka och vara som lägst mellan september och december varje år.