Hem Vinvärlden Faten boven bakom korkdefekt

Faten boven bakom korkdefekt

av Livets Goda

Studien som nyligen publicerades i en fransk jordbrukstidning visar att problemet är växande. Dock protesterar franska fattillverkare och anklagar den ansvarige forskaren, Pascal Chatonnet (bilden), för jäv. TCA är det ämne som orsaker den unkna doft som vindrickare förknippar med korkdefekt. Men ämnet kan också utvecklas när vissa föreningar i vinet kommer i kontakt med trä som används i vinframställningsprocessen, exempelvis tunnor. I vissa tester hos Lab Excel fann forskarna att små mängder av TCA på ett fat, kunde förstöra hela innehållet i det. Skarp kritik har väckts mot Lab Excel då de samtidigt som de publicerar forskningen, sökt patent för en metod att kontrollera halten av TCA i fat vid tunnbinderierna. Metoden går ut på att en blandning av vatten och alkohol hettas upp och hälls i faten. Denna vätska kan sedan testas för TCA. Pascal Chatonnet har kontaktat flera vingårdar och förklarat sin tes med TCA i vinfaten och samtidigt erbjudit dem att köpa hans tjänster. Kontrollen av faten kostar sedan mellan 30 och 100 kronor per fat. Förbundet för franska tunnbindare vars medlemmar producerar mer än 95 procent av vinfaten i Frankrike har anklagat Lab Excel för dubbelspel. Enligt Philippe Rapacz, som är ordförande i förbundet, har tunnbindarna själva, arbetat med forskning på TCA-halten i fat sedan 2002, tillsammans med flera franska laboratorier. Dessa har utarbetat riktlinjer för att minimera infiltrationen av TCA i fat på olika sätt. Enligt Rapacz är 0,03 procent av faten drabbade av TCA vilket motsvarar 100 fat ur Frankrikes årsproduktion av 550.000 st. Han hävdar därför att Pascal Chatonnet ger en felaktig bild av problemets omfattning. Ingen sitter på nyckeln till varifrån TCA uppkommer när det återfinns i fat. Chatonnet kopplar problemet till den stora mängd virke som samlads in i efterdyningarna av Europas stora stormar 1999 men har hittills inga belägg för sin teori.

RELATERAD LÄSNING