Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Fiasko för Ostens dag

Fiasko för Ostens dag

av Livets Goda

Fiasko för Ostens dag: Den 27 maj är det Ostens dag, som instiftades för att fira ett av Sveriges vanligaste och mest älskade livsmedel – osten. För svensk del blir anledningarna att fira dock färre för varje år.

Fiasko för Ostens dag

Fiasko för Ostens dag

Vi äter och importerar mer ost än någonsin i Sverige. Året 2023 blev ett svenskt rekordår när det kommer till import av ost, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Sedan Ostens dag instiftades 2010 så har den årliga importen av ost närapå dubblerats, från 85 000 ton till 153 000 ton. Utvecklingen har fortsatt under 2024, med nya rekordnoteringar under årets två första rapporterade månader.

Som handelsland är Sverige beroende av att importera vissa livsmedel, men primärt sådana som vi inte kan producera själva. Till skillnad från vin, olivolja eller exotisk frukt, så har Sverige alla förutsättningar för inhemsk och hållbar ostproduktion. Vi har geografin, bönderna, betesmarkerna, mjölkkorna, getterna, fåren och generationers kompetens för att producera alla typer av ostar, säger Gerhard Bley, vd på Norrmejerier.

Ost går tydligt mot strömmen på den svenska mejerimarknaden. I regel konsumerar genomsnittssvensken betydligt mindre mjölk, grädde och yoghurt än 2010. Ostkonsumtionen, som ökat under samma period, är undantaget som bekräftar regeln, men idag produceras majoriteten av dessa ostar inte längre i Sverige. Andelen svenska ostar som säljs i Sverige har sjunkit från 60 procent 2010, till 40 procent 2023.

Ost kan produceras på många ställen i världen. Däremot spelar mjölkens ursprung väldigt stor roll när det kommer till klimatpåverkan, de svenska böndernas möjligheter att överleva och Sveriges självförsörjningsförmåga, fortsätter Gerhard Bley.

Eftersom det går åt cirka 10 liter mjölk för att producera ett kilo ost, så innebär den höga importosten en markant minskning i efterfrågan på svenska bönders mjölk. Om 2023 års marknadsbalans hade legat i nivå med 2010 så hade svenska bönder kunnat leverera ytterligare 480 000 ton mjölk under 2023 – 17% mer än det faktiska utfallet.

Det är ett kraftigt underbetyg för svensk livsmedelsindustri att vi importerar så stora mängder ost, samtidigt som svenska bönder går på knäna. Dessutom vet vi att en stor del av importen härrör sig från enklare och mindre kvalitativa produkter än de vi i Sverige generellt producerar. För att vända trenden krävs dels att vi som handlar gör mer medvetna val och att vi kontrollerar mjölkens ursprung i osten. Dels även att handeln, producenterna och politiken tar ett gemensamt krafttag för att göra just svenska ostar mer attraktiva och konkurrenskraftiga på marknaden, säger Gerhard Bley, vd på Norrmejerier.

Norrmejerier producerar all ost med 100 procent norrländsk mjölk. Bland dessa ostar finns bland annat Norrloumi och Västerbottensost® men även klassiska svenska ostar som Grevé, Präst och Herrgård.

RELATERAD LÄSNING