Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Filosofera över maten du äter och rädda samtidigt världen

Filosofera över maten du äter och rädda samtidigt världen

av Livets Goda

Maten vi äter har en enorm påverkan inte bara på oss själva utan också på andra människor och de val av mat vi gör i butiken och på restaurangen kan förändra världen. I boken Matens filosofi introducerar Henrik Lagerlund ett nytt sätt att tänka på mat och våra matval, så att vi både kan njuta av maten och aktivera tanken.

— Jag hoppas att boken kan skapa en större medvetenhet om filosofi och om hur vi måste ändra på vårt sätt att leva för att skapa en värld där våra barn vill leva och kan frodas. Jag är övertygad om att vi alla måste inse att det är dags att acceptera ett nytt sätt att leva, ett alternativt sätt, om världen skall fortsätta att vara en plats där vi vill och kan leva våra liv till fulländning, säger Henrik Lagerlund.

Få saker är så viktiga för våra liv som den mat vi äter. Den påverkar vår hälsa och vårt välmående och bidrar till att göra oss lyckliga eller olyckliga. Den har inte bara betydelse för oss själva utan påverkar också andra i vår omvärld – inte minst miljön och klimatet genom det enorma livsmedelssystem som vi alla är en del av. De val av mat vi gör i butiker, på marknader eller restauranger är djupt personliga men de är även moraliska. Ofta låter vi dock andra bestämma över dessa val. Det kan vara den tradition vi växt upp i som vi sedan, ofta omedvetet, valt att leva i enlighet med, men det är lika ofta reklam och andra kulturella influenser som styr våra val av mat. En filosofisk foodie strävar efter att göra dessa val till sina egna, medvetna, val. Det är en person som lever ett reflekterande liv och undersöker sina egna matvanor och bestämmer sig för att leva sitt liv efter vissa globala värden och principer.

I Matens filosofi – Hur du blir en filosofisk foodie leder Henrik Lagerlund läsaren genom det han kallar tankeövningar, sju meditationer över sju frågeställningar som en filosofisk foodie måste ge sig i kast med för att kunna navigera mot ett bättre liv i relation till sina matval. Följande sju kategorier innehåller de mest akuta frågeställningarna att orientera sina tankar kring och att finna sig själv i relation till: maten och livsmedelssystemets relation till mänskliga rättigheter, miljö och klimat, genmodifierade livsmedel (GMO), djurens rättigheter, svält och fattigdom, övervikt och fetma samt hälsa och lycka.

Det finns framför allt två sidor av människan, den teoretiska och den praktiska, men vi har ensidigt betonat den teoretiska och låtit den helt dominera den praktiska, vilket leder till en oförmåga att hantera den moraliska och politiska situation vi befinner oss i. Ett slående exempel är just klimatet. Vi har det klart för oss hur situationen ser ut rent vetenskapligt och vad den kommer att utvecklas till om vi inte gör något. Vi har också relativt klart för oss vad vi måste göra för att undvika det värsta scenariot, men vi har en dåligt utvecklad förmåga att översätta det till praktisk handling. (…) Om vi vore lika bra på att leva som vi är på att studera svarta hål långt ute i rymden och söka rätt på universums minsta beståndsdelar skulle vår existens inte vara hotad. Det är först när det råder harmoni mellan den teoretiska och den praktiska sidan som vi blir bra och goda människor.
— ur boken.

Henrik Lagerlund är författare och filosof, verksam vid Stockholms universitet. Han har tidigare skrivit boken Den svenska filosofins historia.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING