Hem Whisky & Bourbon Första stora destilleriet startas på Åland genom unikt samarbete: Slottsdestilleriet

Första stora destilleriet startas på Åland genom unikt samarbete: Slottsdestilleriet

av Livets Goda


”Från vår synvinkel är investeringen helt i linje med den utvecklingen vi vill se på Åland. Samarbetet mellan Smakbyn och Stallhagen skapar unika möjligheter för lokal produktutveckling. Företaget berikar både export- och turistnäringen på Åland” säger Marika Fagerlund på Ålands Utvecklings Ab.

Destilleriet kommer främst att tillverka gin, likör och vodka. Senare möjligtvis även whisky.

”Företagets affärsidé bygger på utveckling och produktion av egna destillat och distribution av valda alkoholdrycker” säger Carl Lönndahl. ”Produktutbudet kommer återspegla unika lokala råvaror och Ålands dryckeskultur” säger Jenny Björklund på Smakbyn.

Slottsdestilleriets första produkterna väntas nå marknaden om cirka ett år.

”Först ska lokalen anpassas för sprittillverkning och det tar tid. Sedan ska recept skapas för dryckerna vi ska producera. Allt vi gör ska hålla hög kvalitet” säger Mats Ekholm.

Medlen från första finansieringsrundan går till renoveringar och anskaffning av apparatur för bränning. Smakbyns destilleriutrustning flyttas till nybygget. En andra publik investeringsrunda kan bli aktuell. ”Investeringen i destilleriet är ett viktigt strategiskt steg för Stallhagen. Jag ser verkligen fram emot detta samarbete och tror att vi har alla möjligheter att göra fantastiska saker tillsammans” säger Jan Wennström, VD för Stallhagen.

”Jag hoppas att samarbetet mellan Smakbyn, Stallhagen och Silverskär inspirerar andra på Åland att göra mera tillsammans” säger Michael Björklund. ”Då Stallhagen och Silverskär samarbetar sedan tidigare är detta ett för Silverskär viktigt steg i rätt riktning” säger Sven-Erik Holmberg på Silverskär.

RELATERAD LÄSNING