Hem Vinvärlden Fransk vinexport rasar

Fransk vinexport rasar

av Livets Goda

Under förra året rasade den totala franska exporten av vin med nästan 20%. Endast 12,5 miljoner hektoliter såldes på export från Frankrike under 2009 vilket är den lägsta nivån på 10 år. Kvalitetsvinerna är de som rasat mest. Champagneproducenterna har det tuffast av alla, de fick sälja 28 % färre flaskor på export förra året än året innan. Tätt därefter kommer Bordeaux med ett ras på 23% och Bourgogne med 22 % i minskad försäljning till utlandet. Franska exportrådet Ubifrance, hävdar att lant- och bordsvinproducenterna klarat sig bättre och skyller kvalitetsvinernas ras på flera faktorer. En orsak tror de är den allt större konkurrensen från Nya världen, där priserna ofta är lägre för vinerna. En annan orsak anses vara att 2006 års Bordeaux&#39er betingade ett lägre pris än toppårgången 2005 och att detta bidragit till det minskade exportvärdet. Dock hävdar Ubifrance att återhämtningen varit god under fiol års sista månader, en trend som de ser fortsätta. För att stävja den nedåtgående trenden planerar den franska myndigheten över 140 försäljningsaktiviteter under det här året. Dessa ska riktas både mot etablerade och nya marknader. Källa: decanter.com

RELATERAD LÄSNING