Frostnätter bekymrar äppelodlare

Livets Goda 8 May, 2019
Whisky och Bourbon Äppelblommorna i Skåne har delvis slagit ut och de gångna frostnätterna kan ha påverkat skörden negativt. I rådande väder kan även dålig pollinering ge minskad skörd.

Vissa av äppelblommorna kan ha dött av frosten eller så kan det medfört mindre skador på skalen, s.k slipsar, som gör att frukten blir klassad som andrasortering. Omfattningen vet man först längre in på säsongen. Även pollineringen är avgörande för en bra skörd. 

- När äppelträden strax står i full blom gäller det att det inte blåser, regnar eller att temperaturen är under 10 grader, för då vägrar de flesta bin att flyga ut, säger Jan Flemming Jensen, odlingsansvarig på Kiviks Musteri. 

Såväl odlade som vilda bin, humlor och andra insekter är viktiga för hela vår miljö. Pollinering är ett hett ämne sedan larmsignaler kommit om att allt fler arter av bin och humlor minskar. Det pratas om matbrist för vilda bin. Ett oerhört viktigt ämne med tanke på att en tredjedel av alla grödor som odlas till vår mat behöver pollineras.

På Kiviks Musteri arbetar man aktivt för att öka den biologiska mångfalden i sina odlingar och skapar miljöer som ger boplatser och mat åt vilda pollinatörer.

-Just nu är vi med i forskningsförsök med både Lunds Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet som handlar om pollinatörer. Bland annat ett försök där vi planterar in speciella blommar i gräsbanorna för att öka biodiversiteten, berättar Jan.

Kiviks Musteri är en av Sveriges största äppelodlare och är verksamma genom hela livsmedelskedjan, från jorden träden växer i till slutlig konsumentprodukt. Kunskapsutbytet mellan forskning, lantbruk och näringsliv är viktigt för att skapa en hållbar livsmedelsproduktion, menar Jan. 

-För oss är det viktigt att vi tar vårt ansvar, och arbetar därför i flertalet forskningsprojekt med Sveriges Lantbruksuniversitet kring bland annat odling, nyttodjur, äppelsorter, lagring och gödsling.


Öppet hus, provningar och rundturer – det här händer nära dig under Ölets Dag

Whisky och Bourbon Onsdagen den 17 juli går årets upplaga av Ölets Dag…
17 Jul, 2019
Artikelarkivet