Hem Vinvärlden Gräver Systembolaget sin egen grav?

Gräver Systembolaget sin egen grav?

av Livets Goda

”Mellan EU:s medlemsländer ska varor, tjänster, kapital och personer kunna röra sig fritt. Det är grunden för EU:s inre marknad. På EU:s inre marknad ska det råda fri konkurrens. Detta är principer som Systembolaget inte kan påverka. Systembolagets polisanmälan av Winefinder och City Gross, kommer att leda till en prejudicerande dom. Om denna dom går emot Systembolaget, vilket vi är övertygade om, så kommer alla de stora dagligvarukedjorna att satsa på alkoholförsäljning. I så fall har Systembolaget, eftersom man redan idag bara har en marknadsandel på ca 60 % och därmed inte kan upprätthålla bilden av att man kan påverka folkhälsan via sitt butiksnät, grävt sin egen grav. Vi tror att det hade varit en bättre strategi om Systembolaget hade fortsatt att förbättra sitt kunderbjudande och därmed konkurrera på justa villkor. Att som i gårdagens DN låta en styrelseledamot i Systembolaget uttala sig som någon form av oberoende alkoholexpert är enligt vår åsikt ett bra exempel på hur man inte skall bete sig som monopolföretag. Sven Andréasson, styrelseledamot i Systembolaget, uttalar sig på DN Debatt den 9 juli. Sven Andréasson har de senaste 4 åren mottagit 374 000 kronor som styrelseledamot i Systembolaget. Huruvida det påverkar hans syn på konkurrens från lagliga näthandlare vet vi inte. Vi hävdar dock att det inte finns en enda korrekt studie som bevisar det som Sven Andréasson i gårdagens debattinlägg framför som ”fakta”. Det vore därför rimligt om Sven Andréasson angav exakt vilka empiriska studier han hänvisar till. Några uttalande som Sven Andréassons gärna får leda i bevis genom att presentera de studier han hänvisar till: – ”I forskningen beskriver personer som kämpar med ett alkoholberoende hur alkoholen nu är allestädes närvarande”. Vår kommentar: När hans källa till ”forskningen” blev ifrågasatt på Systembolagets seminarium i Almedalen så ändrade han till begreppet ”anekdotiska studier”. Vad gäller? – ”Priset är det starkaste verktyget för att minska konsumtion och skador. Här är kunskapsläget glasklart. Detta gäller särskilt för ungdomar och storkonsumenter”. Vår kommentar: Vi ifrågasätter logiken i att ungdomar över huvud taget handlar på Systembolaget och därmed är priskänsliga (höjd alkoholskatt). – ”Råsupandet på helger avtar, vilket är positivt. Men i stället tilltar vardagsdrickandet, vilket gör att allt fler tappar kontrollen över sitt drickande”. – ”Modern alkoholforskning finner att både konsumtion och skador begränsas genom offentliga, icke vinstdrivande monopol.” – ”En viktig förklaring till det ökande vardagsdrickandet är marknadsföringen”. – ”Dagens utredning är dessvärre ett slag i luften eftersom den över huvud taget inte tar ställning till om den pågående verksamheten är laglig. Den statliga utredning som presenteras i dag visar med all önskvärd tydlighet att regeringen saknar en genomtänkt linje”. Vår kommentar: Vi undrar stillsamt hur Sven Andréasson kan kommentera en utredning som vid det tillfället ännu inte var presenterad? Nätvinhandlarnas branschorganisation bildades i maj med syftet att bidra till nyanseringen av svensk nätvinhandel. Organisationen är öppen för alla vinhandlare med tillstånd av Skatteverket att bedriva distansförsäljning av vin till svenska privatpersoner som förbinder sig att följa svensk lag och att uppfylla medlemskraven vad gäller t ex hur man marknadsför sig, att man genomför noggranna kontroller av ålder, mm vid leverans. Den som inte lever upp till de gemensamma kraven riskerar ytterst att uteslutas ur branschorganisationen. Ole Nielsen, ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation”

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING