1

Gustibus satsar på Göteborg

”Anders Öhman är en av två delägare i Gustibus Wine & Spirit Academy som han startade 2006. Att han nu vågar sig in i Göteborg och därmed får större konkurrens från andra sommelierutbildningar, är för att de efter att ha examinerat 12 klasser i Malmö, är rejält varma i kläderna. – Det är alltid en utmaning att söka sin till en ny ort, säger han men menar att Göteborg är lockande inte minst för alla sina fantastiska krogar. – Vi är dessutom till skillnad från exempelvis Vinkällan, Approved Programme Provider för Wine & Spirit Education Trust i London och har rätt att utbilda och examinera i WSET Advanced Certificate. Det innebär att våra studenter får en WSET- utbildning som är en gångbar merit i hela världen, fortsätter Anders. När du väljer att gå din sommelierutbildning på Gustibus så läser du hela paketet i ett svep. Utbildningen är inte uppdelad i olika steg som på Restaurangakademien och Vinkällan. – Vi ser en stor fördel rent pedagogiskt att alla läser tillsammans hela vägen. Hos oss går du en heldag i veckan, totalt 26 dagar under ett läsår, tillägger han. Studenterna hos Gustibus i Malmö får under en period gå på internat på Kronovalls Vinslott i tre hela dagar med provningar, föreläsningar, studiebesök, mat & vin i kombination och social samvaro i slottsmiljö. Detta är dock svårt att få till i Göteborg initialt. – Götebortsutbildningen kommer att skilja sig lite från Malmö, förklarar Anders Öhman. Den är mer teoretisk men har samma dukiga föreläsare. Vi har ju ingen egen lokal i Göteborg utan kommer att hålla till hos hotellet Sankt Jörgen Park Resort. Under den senaste tiden har Gustibus i Malmö utökat med uppskattade Master Classes för dem som gått sommelierutbildningen och vill fördjupa sig i ett specialämne. Detta hoppas Anders att de ska kunna ta med sig till Göteborg. – Vi har absolut pratat om det men vill gärna komma igång med grundutbildningen först. Redan i maj har vi dock en grundkurs i Göteborg – ””Vin i Praktiken”” – för att komma igång på plats. Själva sommelierutbildningen där startar i höst, avslutar han. För mer information om Gustibus Wine & Spirit Academy se www.gustibus.se”