1

Här är Sveriges Bästa Restauranger 2017

>> Se filmen här

Livets Goda Topp20 som omfattar en 290 sidor tjock dokumentation ger en djup bedömning av hela restaurangernas omfång – från mottagande, miljö, råvaror, service, tillagning och drycker och den tar oss hela vägen i upplevelsen av en restaurang. Varje restaurang bedöms enligt 11 huvudkategorier där varje kategori i sig har flera underkategorier som poängsätts. Varje huvudkategori redovisas naturligtvis i både text och poäng i den tryckta guiden Livets Goda Topp20 som omfattar en 290 sidor tjock dokumentation ger en djup bedömning av hela restaurangernas omfång – från mottagande, miljö, råvaror, service, tillagning och drycker och den tar oss hela vägen i upplevelsen av en restaurang. Varje restaurang bedöms enligt 11 huvudkategorier där varje kategori i sig har flera underkategorier som poängsätts. Varje huvudkategori redovisas naturligtvis i både text och poäng i den tryckta guiden. Besöker restaurangerna vid flera tillfällen Många undrar då om vi bara bedömer restaurangerna utifrån ett enda besök? Nej, självfallet inte. Det vore inte rättvist mot restaurangerna utan varje restaurang har bedömts och besökts ett flertal gånger och vid olika tillfällen av en väl sammansatt jury om 5-6 personer plus väldigt duktiga satellitprovare som regelbundet rapporterar pulsen på Restaurangsverige. Vid slutet har vi fått en mycket bra bild över Sveriges restauranger som generellt är väldigt välmående. Årets Sommelier och övriga utnämningar Våra övriga utnämningar kommer att offentliggöras nästkommande vecka. Då utser vi Årets Sommelier, Årets Matkreatör, Årets Rising Star, Årets Hederspris, Årets Vinlista, Årets Dryckespaket, Årets Brödservering samt prestigefyllda Årets Maträtt. Vi kommer även under nästa vecka att offentliggöra vilken restaurang som tilldelas Årets Hedersomnämnande.


Livets Goda Topp20 tilldelades Årets Måltidslitteratur 2016 med motiveringen: ””Landets mest närgånga restaurangguide som noggrant nagelfar vårt yppersta toppskikt, med utförliga analyser, kongenialt bildarbete och full koll på dryckerna.””