Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Hög inflation drev tillväxten i dagligvaruhandeln i augusti

Hög inflation drev tillväxten i dagligvaruhandeln i augusti

av Livets Goda

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 9,1 procent under augusti 2022, jämfört med samma månad 2021, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker är fortsatt historiskt hög och uppgick under månaden till 14,0 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Detta innebär att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan estimeras till minus 4,9 procent.

– Den estimerade prisjusterade utvecklingen var negativ i augusti, en trend vi sett de senaste månaderna. Dagligvaruhandeln påverkas fortsatt i stor utsträckning av den underliggande inflationen på energi- och bränslepriser som med viss eftersläpning påverkar matpriserna, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i augusti till 9,8 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 3,9 procent. Hemleverans minskade med 1,4 procent och upphämtning i butik med 6,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i augusti till 3,9 procent. E-handelsandelen hittills i år uppgår till 4,6 procent.

– Den fysiska handeln fortsätter att driva tillväxten i dagligvaruhandeln. E-handeln backar, men betydligt mindre än under föregående månader. Sedan i februari i år har e-handeln backat med nästan 20 procent per månad, en utveckling som ska ses i ljuset av att jämförelsen görs med pandemimånader, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för augusti beräknas till 0,2 procent. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 8,9 procent under augusti månad. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till minus 5,1 procent.

Dagligvaruindex för september publiceras 17 oktober.

RELATERAD LÄSNING