1

ICAs Grillrapport 2020: Fler vill ha lokala råvaror än ekologiska

Hela sju av tio svenskar (74 procent) uppger att de hellre väljer lokala livsmedel framför ekologiska till grillen. Samtidigt säger nästan åtta av tio (78 procent) att de vill se fler lokalproducerade alternativ i sina matbutiker och mer än en tredjedel (34 procent) uppger sig även handla livsmedel som är mer klimatvänliga idag än för ett år sedan, det visar ICAs Grillrapport.

I ICAs årliga Grillrapport, som baseras på en undersökning från Kantar SIFO, kartläggs svenskarnas beteenden och inställning till grillande. Årets rapport visar att den viktigaste faktorn för nästan en tredjedel (32 procent) av svenskarna är att råvarorna på grillen ska vara producerade i Sverige. 12 procent går steget längre, eller närmre om man så vill, och anser att lokalproducerat har störst betydelse när de väljer vad de ska grilla. Lokalproducerat är också något som de flesta svenskar idag prioriterar framför ekologiskt vid val av mat till grillen, 74 procent väljer hellre lokala råvaror medan 19 procent föredrar ekologiska.

Lokalpatriotismen vid grillen skiljer sig dock en hel del över landet. Boende i norra Sverige uppger i högre grad än boende söderöver att de tycker lokalproducerat har störst betydelse för valet. I Norrbotten anser till exempel närmare en av tre (29
procent) att lokalt är viktigast.

– Lokalproducerat är en stark trend som vi på ICA tror bara kommer att fortsätta öka, inte minst under grillsäsongen som sammanfaller med att vi i Sverige har många lokala råvaror i säsong. Samtidigt uppger var tredje (36 procent) ung person mellan 18 och 29 år att de har dålig koll på vad som är i säsong, vilket ju är en avgörande faktor för att kunna välja lokalt. Här kan ICA och även andra bidra med guidning för att underlätta, säger Lieselott Liljevik, trendanalytiker på ICA.

De största anledningen till att välja lokalproducerat är att stötta lokala bönder (54 procent), följt av klimatet. Två av fem, eller 40 procent, väljer lokalproducerade livsmedel för klimatets skull i och med att livsmedlen färdas en kortare sträcka för att nå våra tallrikar. Klimatets påverkan på våra matval syns också i att mer än en tredjedel (34 procent) i undersökningen uppger sig handla livsmedel som är mer klimatvänliga idag, jämfört med för ett års sedan.

– Vi jobbar hela tiden med nya projekt för att stötta lokala bönder och få fler leverantörer att våga satsa i sin region, men vår största styrka när det kommer till närproducerat är våra ICA-handlare. Tack vare att alla våra butiker är fria att välja sitt egna sortiment är det enkelt för handlare att ta in spännande produkter från lokala leverantörer för att möta kundernas ökade efterfrågan, säger Gisela Pinto, ansvarig för lokala leverantörer på ICA.

Statistik från Grillrapporten 2020:
Så prioiterar svenskarna mellan lokala och ekologiska råvaror på grillen:
Lokala 74 %
Ekologiska 19 %
Tveksam/vet ej 7%

Mest lokalpatriotiska länen vid grillen*:
1. Norrbotten 29 %
2. Gotland 28 %
3. Jämtland 25 %
4. Västerbotten 21%
5. Dalarna 19 %

Minst lokalpatriotiska vid grillen*:
1. Blekinge 6 %, Örebro 6 %
2. Jönköping 8 %, Stockholm 8 %, Västra Götaland 8 %
Maten vi helst grillar svensk**:
1. Fågel 46 %
2. Kött 41 %
3. Fisk / skaldjur 12 %
4. Ost 9 %
5. Växtbaserade köttsubstitut 4 %

Därför väljer svenskarna lokalproducerat:
1. Stötta lokala lantbrukare 54 %
2. Klimatet (kortare transporter) 40% (viktigare bland unga 18-19 år: 53 %)
3. Djurhållningen / Produktionsförhållanden 28%
4. Kvaliteten 24%

Viktigaste faktorerna när svensken väljer mat att grilla:
1. Svenskt 32 %
2. Kvalitet 21 %
3. Smak 18 %
4. Lokalt 12 %

Viktigaste faktorn när svensken väljer huvudtillbehör till grillat:
1. Smak 26 %
2. Svenskproducerat 23 %
3. Kvalitet 21 %
4. Lokalproducerat 10 %

Största hindren till att handla lokalproducerat:
1. Pris 34 %
2. För få vegetariska alternativ 9 % (vanligare bland kvinnor 18-29 år: 21 %)
3. För få animaliska alternativ 5 %

Så bra koll har svenskarna på vad som är i säsong:
Bra koll på vad som är i säsong 75 % (bäst koll har kvinnor över 65 år: 87 %)
Dålig koll på vad som är i säsong 23 % (sämre koll bland unga 18-29 år: 36 %)

Så mycket har svenskarna klimatanpassat matkasssen senaste året***:
Handlar mer klimatvänligt idag 34 % (störst förändring bland unga kvinnor 18-29 år: 48
%)
Handlar lika klimatvänligt idag 50 %
Handlar mindre klimatvänligt idag 2 %

*Andel personer i respektive län som anger “lokalproducerat” som den viktigaste faktorn när de väljer mat till grillen.
**Andel personer som angett “svenska” som den viktigaste faktorn när de väljer mat
till grillen för respektive livsmedel.
***Handlar du livsmedel som är mer eller mindre klimatvänliga idag, jämfört med för
12 månader sedan?