Hem NyheterVinnyhet Ingen ökad alkoholkonsumtion i Sverige under coronapandemin

Ingen ökad alkoholkonsumtion i Sverige under coronapandemin

av Livets Goda

Vi ser inte någon ökad alkoholkonsumtion under coronapandemin jämfört med samma period förra året, säger Björn Trolldal på CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning).

Det framgår av preliminära resultat från mätningar under våren 2020 som CAN har genomfört inom ramen för den stora befolkningsundersökning Monitormätningarna. Mätningarna pågår dagligen via telefon och mobilenkät och omfattar 18 000 svenskar per år.

Under mars och april i år sjönk den totala anskaffningen av alkohol med 7 procent jämfört med samma period förra året.

−Det är framförallt resandeinförseln och försäljningen på restauranger som har minskat, säger Björn Trolldal vidare, samtidigt som Systembolagets försäljning ökade. 

På frågor om hur mycket de intervjuade personerna har druckit under mars och april i år framgår det att konsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader förra året.

−De minskade köpen och införseln verkar ännu inte ha påverkat själva konsumtionen av alkohol i befolkningen säger Björn Trolldal. Det skulle kunna förklaras av att konsumenterna i större utsträckning använder drycker som har sparats från tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor.

Total alkoholanskaffning i centiliter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Preliminära uppgifter.

Mars och april

2020

2019

Förändring

Total anskaffning

128,8

138,3

– 7 %

Registrerad del

120,4

119,3

+ 1 %

Oregistrerad del

8,4

19,0

-56 %

Bakgrund
Monitormätningarna påbörjades i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet med anskaffningsdelen är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.
I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet (exklusive den som sker via Systembolaget) och hemtillverkning. Genom att summera dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Även respondenternas självrapporterade uppgifter om sin alkoholkonsumtion studeras i mätningarna, oavsett var alkoholen kommer ifrån.
Uppgifterna baseras på telefonintervjuer och svar på en digital enkät i respondenternas mobiltelefoner. Undersökningen genomförs dagligen bland ett slumpmässigt och representativt urval av 17–84-åringar i Sverige.
Totalt medverkar 18 000 personer varje år. Sedan starten år 2000 har 340 000 personer medverkat i undersökningen.
Monitormätningarna genomförs av CAN ansvar med finansiering av Systembolaget.

Här finns resultaten att ladda ner: >>>

RELATERAD LÄSNING