Hem Vinvärlden ”Ju mer vi bryr oss om Jorden, desto bättre viner”

”Ju mer vi bryr oss om Jorden, desto bättre viner”

av Livets Goda

Idag producerar vineriets 12 000 kvadratmeter solpaneler ungefär tio procent av vineriets totala elektricitet, och bidrar också till att värma upp hälften av allt vatten som åtgår till rengöring av den enorma buteljeringsanläggningen. För detta belönades man redan 2002 av den katalanska regeringen. Under året kommer man också installera vinkraft och beräknar att då klara över hälften av vineriets energiförbrukning. Reningsverket renar upp mot 1 200 kubikmeter vatten per dag, en nog så viktig insats i en värld där vatten blir en alltmer åtråvärd resurs. I den mån man måste bevattna sina vingårdar, har man ett mycket sofistikerat bevattningssystem som mäter av exakt hur mycket vatten rankorna behöver. På så sätt kan man minimera vattenåtgången utan att vinernas kvalitet blir lidande. De trädgårdar man anlägger för trivselns skull, planteras med växter som har litet behov av bevattning. För Miguel Torres är det viktigt att dra ner på koldioxidutsläppen, vilket bland annat sker genom att successivt byta ut bilarna i fordonsparken mot miljöbilar. Det rör även de lastbilar som levererar vinet lokalt till butiker och restauranger i trakten kring Barcelona. Idag har man 48 hybridbilar, ochj Miguel Torres kör själv (såklart) sedan många år tillbaka en miljöbil. Ett annat sätt reducera koldioxiden är att isolera ståltankarna för jäsning och lagring så att man inte behöver värma upp eller kyla ner dem lika mycket. ”Vi har också sett över flaskor, förpackningar och kartonger, och har därigenom lyckats minska den totala fraktvikten med 17 procent”, säger Miguel Torres. I valet mellan tradition och kvalitetsfilosofi, och ett modernt miljömedvetet tänkande, beslöt Miguel Torres för flera år sedan att till slut börja tappa några av sina enklare viner i bag-in-box, något han länge har kämpat emot. Till slut vann hans miljöfilosofi över stoltheten. Ett mycket intressant miljöprojekt har man med universitetet i Sevilla. Det går ut på att i stora cisterner utanför vineriet odla alger, vilka har en förmåga att binda koldioxid. Ett annat led i försöken att reducera de negativa effekterna av koldioxidutsläppen är att plantera skog. Till de ungefär 2 100 hektar vingård man har i Spanien, har Torres bidragit till att närmaste 1 550 hektar skog har planterats eller underhållits runt om i Spanien. Den oro Miguel Torres länge har känt över den globala uppvärmningen och dess effekt på vinodlingen, har resulterat i långsiktiga studier om hur man kan motverka effekten av värmen. Studierna omfattar försök med olika uppbindningssystem och experimentodlingar med olika rotstockar som är mindre benägna att drabbas av vattenstress. Målet är att få fram plantmaterial och odlingsmetoder som förlänger växtsäsongen. Den 9 juni i år kommer Miguel Torres vara värd för det första stora internationella symposiet för miljöarbete i vingårdar och vinerier. Symposiet kommer att äga rum i Vilafranca del Penedès. Förra året utsågs Torres till ”Green Company of the Year 2010” av den brittiska tidningen Drink Business. Det är bara ett av många priser som Miguel Torres kan foga till sin livslånga gärning i vinets värld. Miguel Torres leder idag projektet Cenit Demeter Consortium, en stor studiegrupp med 26 spanska företag, två tredjedelar vinerier, för att analysera effekten av den globala uppvärmningen. Miguel Torres belönades 2010 med ”Livet Goda Hall of Fame”, där bland annat för det stora engagemanget i miljöfrågor kring vinodling och vinframställning fanns med i motiveringen.

RELATERAD LÄSNING