1

Kartläggning av svenskarnas snusvanor

I en ny Sifoundersökning, genomförd på uppdrag av Swedish Match, svarar fyra av tio snusare att en prilla smakar som allra bäst efter maten. Undersökningen visar också att lössnus är mest populärt bland norrlänningar och smålänningar och att svenskarnas favoritsnusmärke stavas General.

I Sverige finns över en miljon snusare och nu har Swedish Match låtit Sifo kartlägga svenskarnas snusvanor. Av de svarande i undersökningen uppger nästan åtta av tio (78 %) att de använder portionssnus med tobak. En av tio snusar lössnus (12 %) eller tobaksfria nikotinpåsar (10 %).

Undersökningen visar också att snusvanorna skiljer sig mellan kvinnor och män – nästan en av fyra kvinnor (22 %) föredrar tobaksfria nikotinpåsar, vilket är betydligt fler än andelen män (6 %). Däremot svarade 15 procent av männen att lössnus är deras favorit jämfört med endast en procent av kvinnorna. Lössnus är allra mest populärt bland män i åldern 50-64 år (31 procent).

Snus viktigare än parfym och after shave

Fyra av tio snusare (41 % av männen och 35 % av kvinnorna) anser att märket på snusdosan är viktigare än vilken parfym eller after shave som de använder. De som håller sitt snusvarumärke närmast hjärtat är lössnusarna (46 procent, jämfört med 25 procent av de som använder portionssnus).

–  Vi möter dagligen snusare i våra sex snusbutiker runt om i landet och vi märker att intresset för snus har ökat i Sverige. Många har sitt favoritmärke som de har använt i flera år, men det blir också allt mer populärt att göra sin egen snusblandning, säger Linda Nordebäck, Marknadschef på Swedish Match.

I undersökningen framkommer även att de flesta snusare tycker prillan smakar godast efter maten (40 procent) eller till morgonkaffet (29 procent).

Då smakar en prilla bäst

  1. Efter maten (40 %)
  2. Till morgonkaffet (29 %)
  3. På jobbet (8 %)
  4. Framför tv:n eller datorspelet (4 %)
  5. På festen (4 %)

 

Norrlänningar och smålänningar gillar lössnus

Bland Sveriges snusare är det norrlänningar och smålänningar som är mest förtjusta i lössnus – 22 procent av snusarna i Småland och 19 av de norrländska snusarna föredrar lössnus, jämfört med 12 procent i övriga landet.  De tre solklara favoritmärkena för lössnusarna är General, Ettan och Grov i nämnd ordning.

Göteborgarna föredrar stadens eget snusmärke

Förr i världen hade alla sorters snus som tillverkades i Göteborg blåa dosor. Göteborgs Rapé har funnits sedan 1919 och är populärt över hela landet, men bland göteborgarna är det dubbelt så många (14 procent) som har Göteborgs Rapé som sitt favoritsnus jämfört med övriga Sverige (7 procent).

General är favoriten för var fjärde malmöitisk snusare

Bland samtliga snusare som ingick i undersökningen, svarade 17 procent ”General” på frågan ”Vilket är ditt favoritsnusmärke?”. Bland snusarna i Malmö är General extra populärt – hela 26 procent av malmöiterna lägger helst in en General under läppen. Bland malmösnusarna är det också fler som ökar sin snuskonsumtion under sommaren (16 procent) jämfört med hela landet (9 procent).

Stockholmarna har bunkrat mest snus under coronapandemin

Var femte svensk snusare har haft mer snus hemma under coronapandemin. Stockholmarna är de som har bunkrat mest snus av alla – hela 26 procent av Stockholms snusare har haft mer snus hemma under coronapandemin.

Kvinnliga snusare har ofta en snusande partner

  • 47 procent av de kvinnliga snusarna som ingick i undersökningen har en partner som också snusar, jämfört med bara 12 procent av de snusande männen. 55 procent av samtliga snusare i undersökningen (62 % av männen och 28 % av kvinnorna) har en partner som inte snusar. 25 procent av snusarna (25 procent av männen och 24 procent av kvinnorna) är singel.
  • Män och kvinnor har överlag ganska olika snusvanor: Dubbelt så många kvinnor som män (14 mot 7 procent) snusar till exempel mer under sommarsemestern och 50 procent av kvinnorna tycker att en prilla smakar godast efter maten, jämfört med 38 procent av männen.
  • Drygt en av fem kvinnor (22 %) föredrar tobaksfria nikotinpåsar, vilket är betydligt fler än andelen män (6 %). Däremot svarade 15 procent av männen att lössnus är deras favorit jämfört med endast en procent av kvinnorna.

Om Sifo-undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo, på uppdrag av Swedish Match, under perioden 19 till 26 mars 2021. Totalt ingick 1 001 snusare i undersökningen, i åldern 18 till 79 år.