Hem NyheterNyhet WB Kiviks Musteri arrenderar Högestad & Christinehofs äppelodling

Kiviks Musteri arrenderar Högestad & Christinehofs äppelodling

av Livets Goda

Det står nu klart att Kiviks Musteri kommer arrendera Högestad och Christinehofs äppelodling, vilket innebär ett tillskott av ytterligare 70 000 träd, till de redan 120 000 äppelträd som Kiviks Musteri idag innehar, i Kivik och på Solnäs Gård utanför Lund.

Det svenska jordbruks- och skogsföretaget Högestad och Christinehof Förvaltnings AB, som också är Skånes största jordägare, har nära hälften av sin mark inom skogsbruket. Resterande del är jämnt fördelad mellan odlad mark, arrende och naturreservat och kulturbetesmark.

År 2013 startade företaget en äppelodling med 5 hektar mark i Torup utanför Kivik. Idag har odlingen utvecklats till att bestå av fem olika äppelsorter fördelade på 20 hektar. Odlingen är nu en av Sveriges mest moderna, och här finns de populära sorterna Aroma, Elise, Frida, Ingrid Marie och Rubinola.

– Högestads äppelodling och Kiviks Musteri arbetar på ett likvärdigt sätt och värdesätter samma områden. Vi har båda fokus på biologisk mångfald och samarbetar nära med forskarvärlden och olika institutioner för att utveckla arbetet, säger Christian Negendanck, VD på Högestad & Christinehofs gods. Därför känns det extra tryggt och fint att Kiviks Musteri kommer att arrendera vår odling, avslutar Christan.

Thomas Jensen, VD på Kiviks Musteri fortsätter:

– Att arrendera Högestad och Christinehofs äppelodling ligger helt i linje med vår vision om att levandegöra Österlen; vi vill möjliggöra för att bevara fler äpplen i området samt att ha möjligheten att skapa fler goda drycker. Det är också ett sätt att fortsätta på vår inslagna väg med att arbeta långsiktigt och för framtiden.

Kiviks Musteri är en av Sveriges största fruktodlare och startade sin verksamhet med att sätta den första kommersiella fruktodlingen redan 1888. Idag är det ett modernt svenskt livsmedelsföretag med en familjär företagskultur där femte generationen i av samma familj fortfarande är aktiv i företaget.

RELATERAD LÄSNING