Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Könsroller i köket fortfarande en svår nöt att knäcka

Könsroller i köket fortfarande en svår nöt att knäcka

av Christoffer Enquist

I världens mest jämställda land lever traditionella könsroller i köket fortfarande kvar. Bara en fjärdedel av svenska män svarar att de oftast lagar mat hemma medan hela 46% av kvinnorna svarar att det är de som drar det största lasset. Mest jämställd är den yngre generationen där lika många män som kvinnor svarar att man delar på ansvaret. Det visar nya siffror framtagna av matkasseföretaget Linas Matkasse som tror att matkassar kan underlätta för fler parter att ta ansvar för matlagningen hemma.

2019 blev Sverige utsett till Europas mest jämställda land av European Institute for Gender Equality (EIGE), en mätning som tar hänsyn till parametrarna arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Samtidigt visar nu en ny SIFO-undersökning att kvinnor tar ett betydligt större ansvar i de svenska köken än männen. Undersökningen som är genomförd av SIFO på uppdrag av Linas Matkasse visar att de traditionella könsrollerna kanske sitter starkare i kökets väggar än vi kanske föreställer oss.

Vem tar huvudansvaret i köket? Så svarar svenska kvinnor och män
Det är betydligt vanligare att kvinnor anser sig ta hand om hemmets matlagning än att männen anser sig göra det. Nästan hälften (46%) av kvinnorna säger att de oftast lagar mat hemma. 19% av kvinnorna säger att deras partner oftast lagar mat.

Samtidigt som män och kvinnor verkar överens om att kvinnor oftare lagar mat så finns det skillnader i uppfattningen om hur mycket oftare. 35% av männen säger nämligen att partnern tar ansvar för matlagningen, en siffra som kvinnor kanske inte känner igen sig i eftersom hela 46% av kvinnorna säger sig ta ansvar för matlagningen.

• Undersökningen understryker den insikt vi haft med oss sedan start: det är knepigt att få ihop vardagen och bryta invanda mönster. Lite hjälp på vägen är inte att underskatta och vi vet av vår långa erfarenhet att matkassen skapar förutsättningar för jämställdhet genom att man lättare kan dela upp ansvaret för köket sinsemellan, säger Lina Gebäck, dietist och grundare av Linas Matkasse.

Stora generationsskillnader
Vem som tar ansvar för matlagningen varierar ordentligt mellan generationer. I åldersgruppen 65-79 svarar 58% av kvinnorna att de oftast lagar mat och enbart 14% av männen i den gruppen svarar att de oftast lagar mat. Mest jämställt i köket är det i åldern 18-29 år. Både män och kvinnor svarar i ungefär samma utsträckning att man delar på ansvaret, 55, respektive 49 procent anger detta.

• Även om kvinnor fortfarande lagar flest måltider i genomsnitt är det fint att se en förändring mellan generationer, det tyder på att vi rör oss framåt, säger Lina Gebäck.

*Undersökningen är en omnibus och består av 1000 svaranden

RELATERAD LÄSNING