1

”””Konsumentverket tar ut svängarna i kritik mot vinklubb”””

”I nätbutiken Australian Wine Club kan kunderna beställa vin för hemleverans och abonnera på vinlådor. Men Konsumentverket anser att marknadsföringen flera gånger har gått över gränsen för att uppfylla kraven på särskild måttfullhet i svensk alkohollagstiftning. Konsumentverket reagerar bland annat på att företaget anspelar på årstider, skriver att det är rea, gratis frakt samt en flaska på köpet med formuleringar som ””Flaska på köpet””, ””Mellandagsrea”” och ””Hösten är här!”” Enligt Konsumentverket får ett företag inte framställa högtider och årstider som bra tillfällen att dricka alkohol. Sveriges Annonsörers jurist Tobias Eltell, som har varit med och tagit fram branschens rekommendationer för marknadsföring av alkoholdrycker, tycker att Konsumentverket har tagit ut svängarna en aning. – Den svenska alkohollagen samt även branschens rekommendationer föreskriver särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Och enbart med stöd av detta är det ytterst tveksamt att man inte skulle få anspela på årstider, bjuda på frakten eller erbjuda tilläggsprodukter till rimligt värde säger Tobias Eltell. – Självklart måste annonsörer av alkohol iaktta stor återhållsamhet och följa alkohollagen samt de rekommendationer som branschen har tagit fram. Men en vinklubbs marknadsföring innehållande fri frakt och tilläggsprodukter känns inte solklart som ett brott mot måttfullhetskravet eller som en uppmuntran till bruk av alkohol. Konsumentverket lutar sig mot sin egen författningssamling (KOVFS 2009:6) vilken i många avseenden föreskriver strängare regler i jämförelse med branschens egna rekommendationer. Att det till exempel skulle vara förbjudet med alla former av direktreklam, rabatterbjudanden och utomhusreklam saknar stöd i alkohollagen. Dessutom måste påpekas att Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker inte är bindande utan ska tjäna som vägledning, avslutar han. Bilden: Tobias Eltell