Hem NyheterNyhet WB Kostnadskrisen slår hårt mot hantverksbryggerier – jobb hotas

Kostnadskrisen slår hårt mot hantverksbryggerier – jobb hotas

av Livets Goda

De hantverksbryggerier som vuxit fram runt om i Sverige hotas nu av skenande kostnader för råvaror, transporter och el. Fler än 8 av 10 oberoende bryggerier uppger att kostnadsökningarna kommer att få betydande negativa effekter på verksamheten, enligt en ny undersökning. Sveriges hantverksbryggerier är inte längre hobbyverksamheter, utan en växande del av bryggerinäringen med besöksverksamhet, försäljning till lokala krogar och i allt högre grad arbetsgivare som medfört många nya arbetstillfällen runt om i landet. Men förutsättningarna har förändrats dramatiskt på kort tid.

”Jag förlorar pengar på varje ölflaska vi säljer. Priserna på malt, glasflaskor, el och frakt har ökat så mycket att marginalerna helt har försvunnit. Den positiva bryggeritrenden riskerar att helt stoppas om inget görs omgående”, säger Kent Nilsson, bryggare på Figeholms bryggeri i Småland.

I en färsk undersökning* som branschföreningen Oberoende Bryggerier gjort, med drygt 150 bryggerier som medlemmar, är signalerna tydliga och alarmerande. Samtliga respondenter i undersökningen uppger att de påverkats negativt av kostnadsökningarna för bland annat el, transporter, råvaror och emballage. Närmare 85 procent betecknar påverkan som betydande eller mycket allvarlig. Samtidigt uppger 67 procent av de svarande att de inte kommer att kunna kompensera för de ökande kostnaderna genom prishöjningar under året och nästan var femte – 17 procent – anger att det inte kommer vara möjligt att kompensera kostnaderna över huvud taget.

Branschföreningen Sveriges Oberoende Bryggerier bedömning är att krisen är akut och kan medföra uppsägningar och nedläggningar. En möjlig lösning finns inom räckhåll, om den politiska viljan finns. EU:s alkoholskattedirektiv tillåter lägre alkoholskatt för små producenter – och samtliga EU-länder utom Spanien och Sverige har utnyttjat den möjligheten för att skapa bättre villkor för mindre bryggerier. Regeringen har tvärtom aviserat ytterligare en generell höjning av alkoholskatten inför 2023.

”Läget är allvarligt men det finns en rimlig lösning i EU-lagstiftningen, som redan används inom nästan alla andra EU-länder. En sänkning av alkoholskatten för små bryggerier kommer att rädda många arbetstillfällen och stötta företagare på landsbygden. Vårt förslag beräknas bli ungefär 75 miljoner kronor i skattelättnad. Det är mindre än en halv promille av de totala intäkterna från punktskatten på alkohol”, säger Erik Frithiof, ordförande för Sveriges Oberoende Bryggerier.

I enkäten till medlemsbryggerierna anges också en skattelättnad (en halvering av alkoholskatten) som klart positiv för de svarande: för 15 procent skulle det kunna betyda räddningen för verksamheten; för 30 procent skulle det stärka marginalerna och leda till en starkare ekonomi och hela 35 procent skulle kunna anställa ytterligare personal som effekt av en skattelättnad.

Småskalig tillverkning av öl är en stark tradition i Sverige historiskt sett. I början av 1900-talet fanns 240 svenska bryggerier. Knappt ett sekel senare, 1995, fanns bara 15 kvar. Under det senaste decenniet har småbryggerierna ökat mycket kraftigt i hela Europa och i Sverige finns idag flera hundra mindre bryggerier som säljer via Systembolaget.

*Enkäten, som genomfördes under augusti 2022, besvarades av 103 medlemmar inom Sveriges Oberoende Bryggerier.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING