Hem NyheterNyhet WB Krogrestriktioner och stängda gränser slår mot bryggerierna

Krogrestriktioner och stängda gränser slår mot bryggerierna

av Livets Goda

Coronakrisen ritar om kartan för svensk bryggerinäring. En öl- och ciderexport som gått ner med 98 procent, ett stort tapp för läsk- och vattenförsäljningen till följd av krogrestriktioner och utebliven gränshandel till Norge – men ökad försäljning av öl på Systembolaget. Det är några av konsekvenserna för den svenska bryggerinäringen, visar den bryggeristatistik som Sveriges Bryggerier publicerar idag.

Pints of draught beer macro photography

Coronakrisen har slagit hårt mot många av Sveriges näringar och bryggerinäringen är inget undantag. Både nationella och internationella restriktioner har begränsat besöksnäringen, och därmed försäljningen på krogar och restauranger. Totalt sett sjönk försäljningen till restaurangnäringen under maj månad med 40 procent jämfört med samma period i fjol. Under april var siffran hela 55 procent. Sveriges Bryggerier, branschorganisationen för den svenska bryggerinäringen, som varje år säljer drycker till konsument för 57 miljarder kronor, publicerar idag Bryggerirapporten 2020 med dryckesstatistik för hela 2019, samt preliminär dryckesstatistik fram till och med maj 2020.

– Både små och stora bryggerier slåss nu för sin framtid. Kartan håller på att ritas om totalt och vi ser nu en omställning runt om i landet. Då exporten har dött och restaurangförsäljningen minskat kraftigt måste bryggerierna prioritera andra kanaler och hitta nya vägar ut ur krisen. Men vi är en stark näring med lång historia och vi kommer klara detta, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

Systembolaget tar hem försäljning från gränshandeln
Då Europas gränser varit helt stängda sedan mars till följd av corona har dryckesexporten, som i vanliga fall bidrar starkt till den svenska näringen, i princip försvunnit. Totalt exporterar de svenska bryggerierna runt 150 miljoner liter dryck per år, till ett värde av 2,8 miljarder kronor. Under 2020 visar indexsiffror för april och maj att bryggeriernas export ligger på i princip noll. Volymerna för öl och cider var under maj månad 2019 större än den totala försäljningen under 2020. Samtidigt växer den inhemska försäljningen. Under maj ökade bryggeriernas försäljning till Systembolaget med ca 10 procent. Det beror på att riktlinjerna runt corona gjort att människor i större utsträckning dricker sin öl hemma istället, samt att gränserna mot Danmark och Tyskland varit stängda. Vanligtvis kommer var femte öl som konsumeras i Sverige från gränshandel eller smuggling – öl som nu istället köps på Systembolaget.

– Det enda som är positivt för bryggerinäringen mitt i allt elände, är att den inhemska försäljningen gått upp. Det leder till ökad kontroll, mindre smuggling och även en ökad andel såld svensk öl. Det är en ljusglimt i coronakrisen, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

Svensk läsk tappar när norrmännen uteblir
Vad gäller svensk läsk har Sveriges Bryggerier sett en försäljningsökning de senaste åren. Det beror delvis på produktutveckling som bidragit till ett större och varierat utbud, inte minst av sockerfria produkter, men också på den ökade gränshandeln från Norge. Den tidigare stabila ökningen har under coronakrisen stannat av, vilket till stor del förklaras av den uteblivna gränshandeln från Norge. Under maj månad sålde bryggerierna 20 procent mindre läsk än under samma månad 2019.

– Svensk läsk, som sträcker sig från storsäljande klassiker till exklusiv hantverksläsk, är en stor framgångssaga. Det är väldigt tråkigt att se att denna försäljning nu får sig en törn på grund av corona, säger Anna-Karin Fondberg, VD på Sveriges Bryggerier.

Fakta ur Bryggerirapporten 2020 (siffror för 2019)
– Totalt finns 414 bryggerier i Sverige
– Under 2019 såldes 475 miljoner liter öl i Sverige
– Försäljningen av alkoholfri öl ökade med hela 28 procent under 2019. Den är snubblande nära att gå om mellanölen
– 40 procent av all läsk som såldes 2019 var sockerfri

Fakta ur svensk dryckesstatistik 2020
– Försäljningen våren 2020 är totalt sett 10 procent lägre än våren 2019. Året började starkt, men föll från mitten av mars. Under maj månad är försäljningen 15 procent lägre än maj 2019. Mest drabbad är läsk som är ned ca 20 procent
– Försäljning till restaurang är halverad under april och maj jämfört med motsvarande period 2019
– Exporten är i princip utplånad från april och maj
– Försäljningen till Systembolaget ökar med nära 10 procent under april och maj

Om Bryggerirapporten 2020
Sveriges Bryggerier publicerar idag Bryggerirapporten 2020, som innehåller statistik och trender för den svenska bryggerinäringen. Den innehåller dryckesstatistik för 2019, samt intervjuer med bryggerier, experter och sommelierer. Förutom statistik innehåller den trendspaningar i dryckesbranschen för 2020.

Om svensk dryckesstatistik jan-maj 2020
Sveriges Bryggerier tar regelbundet fram dryckesstatistik för den svenska bryggerinäringen i samarbete med Delfi. Statistiken innehåller preliminära försäljningssiffror för Sveriges Bryggeriers samtliga medlemmar, som representerar ca 90 procent av försäljningen. Statistiken innehåller försäljning per dryckeskategori, samt per kanal.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING