Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Lågkonjunktur och matlådan blir än viktigare

Lågkonjunktur och matlådan blir än viktigare

av Livets Goda

Lågkonjunkturen har haft en betydande inverkan på svenskarnas matvanor och allt fler väljer nu matlådan istället för uteluncher. Det vill sparplattformen Dreams lyfta i ett nytt samarbete där man låtit den populära konstnären Yoyo Nasty skapa en unik design av matlådan i syfte att inspirera fler svenskar till att fortsätta drömma.

Lågkonjunktur

Lågkonjunkturen i allmänhet, och de stadigt ökande matpriserna i synnerhet, har gjort svenskarna mer medvetna om sina matvanor. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av sparplattformen Dreams. Varannan svensk (49%) har börjat köpa billigare varor och fyra av tio (43%) planerar sina matinköp mer noggrant jämfört med för ett halvår sedan. Sju av tio (71%) tycker dessutom att det har blivit för dyrt att köpa lunch ute och mer än hälften (54%) har istället med sig matlåda till jobb eller skola ett par dagar i veckan eller oftare – en andel som ökat stadigt i och med lågkonjunkturen. De främsta fördelarna man ser med matlådan är just att den är billigare (69%), men också nyttigare (29%) ochenklare (27%). De maträtter som svenskarna tycker passar bäst i matlådan är spagetti med köttfärssås följt av lasagne och sallad.

– På Dreams har vi länge sett matlådan som ett viktigt sparverktyg, och som ett medel för att nå sina drömmar – stora som små. Det är därför intressant att följa hur den nu får en än större betydelse i människors vardag och vilka långsiktiga effekter den här beteendeförändringen kan få på det finansiella välmåendet, säger Joakim Jörlander, marknadschef på Dreams.

Som ett led i att lyfta matlådans betydelse har Dreams inlett ett nytt konstprojekt där den populära illustratören och konstnären Yoyo Nasty har getts i uppdrag att skapa en matlåda som ska inspirera svenskarna till att fortsätta drömma. Med sitt färgrika och lekfulla uttryck har hon har låtit designen fokusera på starka personligheter, frihetskänsla, social samvaro samt inslag från naturen som förmedlar lugn och harmoni.

lågkonjuktur

– Bilden av matlådan är i regel ganska tråkig och o-inspirerande. Det är något som vi tillsammans med Yoyo har velat ändra på. Vi hoppas såklart att vi kan få fler att ge matlådan en chans, och därigenom utforska nya sätt att spara till sina drömmar på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Joakim Jörlander, marknadschef på Dreams.

Genom sin plattform erbjuder Dreams sina användare möjligheten att aktivera ett så kallat sparhack specifikt för matlådan, något som hittills resulterat i drygt 7,5 miljoner sparade kronor. En av dessa användare kommer under april månad att ha möjlighet att vinna den specialritade matlådan.

Resultat från undersökningen
● 49% har börjat köpa billigare mat till följd av lågkonjunkturen. 43% har börjat planera sina inköp mer noggrant, medan 18% har börjat laga mer storkok. Var femte person – 20% – anser att lågkonjunkturen inte påverkat deras matinköp.
● 71% tycker att det har blivit för dyrt att köpa lunch ute det senaste halvåret. Endast 13% tycker inte att det har blivit för dyrt.
● 35% av respondenterna har med sig matlåda varje dag. 19% har med sig matlåda ett par dagar i veckan. Fler kvinnor (59%) än män (50%) har med sig matlåda minst ett par dagar i veckan.
● 30% tar med sig matlåda oftare till följd av lågkonjunkturen. I åldersgruppen 18-29 år är siffran betydligt högre – 48% – jämfört med åldersgruppen 50-59, där den är 27%.
● De främsta fördelarna man ser med matlådan är att det är billigare (69%), nyttigare (29%), enklare (27%) och mer hållbart (24%).
● De främsta utmaningarna man ser med matlådan är att det är tråkigt att äta samma mat flera dagar i rad (25%), att det är svårt att hitta inspiration till nya recept (23%), och att det är svårt att planera och förbereda maten i tid (21%).
● 61% anser att det är okej att ha med sig fisk i matlådan, medan 21% anser att det inte är okej. I norra sverige anser fler – 67% – att det är okej jämfört med Skåne, Halland och Blekinge där enbart 54% anser att det är okej.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Dreams. Under perioden 21 – 22 Mars 2023 har sammanlagt 1005 intervjuer via internet genomförts med 18+år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

RELATERAD LÄSNING