Hem Nyheter Lägre alkoholkonsumtion än före pandemin

Lägre alkoholkonsumtion än före pandemin

av Livets Goda

Lägre alkoholkonsumtion: Alkoholkonsumtionen är inte tillbaka på samma nivå som före pandemin. Det framgår av definitiva uppgifter om alkoholkonsumtionen 2022 som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), presenterar idag.

Lägre alkoholkonsumtion

Alkoholkonsumtionen sjönk under pandemin. Sedan har den ökat – men är inte tillbaka till samma nivåer. Under 2022 var den totala alkoholkonsumtionen 2 procent lägre än året före pandemin, år 2019.

–Det är framför allt resandeinförseln som inte har nått upp till samma nivåer som före pandemin, säger Björn Trolldal, utredare på CAN.

–Systembolagets försäljning har dock ökat och restaurangkonsumtionen är tillbaka på samma nivåer som 2019, säger Björn Trolldal vidare.

I tabellen redovisas den totala alkoholkonsumtionen uppdelad på de olika källornas andelar under 2022 i ren alkohol, definitiva uppgifter.

Källa Andel 2022
Systembolaget 70 %
Restauranger 11 %
Resandeinförsel  8 %
Folkölsförsäljning  4 %
Hemtillverkning  3 %
Internethandel*  2 %
Köp av smugglad alkohol  2 %
Summa 100 %

*Systembolagets försäljning online ingår inte i delmängden internethandel

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige och förändringar mellan olika år.

I mätningarna sammanställs dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. I mätningarna summeras de registrerade och oregistrerade delmängderna för att få en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt medverkar ungefär 18 000 personer varje år. Sedan starten har ungefär 400 000 personer medverkat. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet.

Rapporten ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001–2022” finns att ladda ner här.

RELATERAD LÄSNING