1

Lanseringar av Tillfälligt sortiment sprids ut och flyttas framåt

Nyhetslanseringar av Systembolagets tillfälliga sortiment i kombination med bland annat slussning in till butikerna har de senaste fredagarna skapat köbildning vid vissa butiker. För att minimera risken för smittspridning kommer därför lanseringarna av Tillfälligt sortiment att flyttas till tisdagar och onsdagar.

Systembolaget har även justerat i vilka butiker dessa nyheter lanseras. För att få färre artiklar vid varje lanseringstillfälle delar de upp så att TSE lanseras varje tisdag och TSV/ TST lanseras varannan onsdag.

Nästa planerade lansering av Tillfälligt sortiment var fredagen den 24 april. Denna lansering flyttas fram enligt följande:
• TSE planerad 24 april – Flyttas och delas upp till tisdag 5 maj och tisdag 12 maj. Efter det lanseras TSE varje tisdag istället för varannan fredag.

• TSV/ TST planerad till 24 april – Flyttas till onsdag 6 maj. Efter det lanseras TSV/ TST varannan onsdag istället för varannan fredag.

De TSE-artiklar som fram till i dagsläget endast lanserats på vinkällarbutikerna kommer lanseras på fler butiker för att på så sätt ytterligare minska risken för köbildning.

Vilka produkter som lanseras i vilken butik kommer kommuniceras i god tid på systembolaget.se och beta.systembolaget.se. Vanligtvis publiceras dryckesinformation tre veckor innan lansering på Systembolagets nya sajt (beta) och en vecka innan på systembolaget.se. På grund av förändringarna kommer information dock inte hinna publiceras inom tre veckor inför de närmaste lanseringarna, men Systembolaget jobbar på så snabbt vi kan.