Hem Whisky & Bourbon Mackmyra Svensk Whisky AB inleder ett kostnadsbesparingsprogram

Mackmyra Svensk Whisky AB inleder ett kostnadsbesparingsprogram

av Livets Goda

Mackmyra Svensk Whisky: Till följd av den vikande konjukturen med bland annat höjda räntor och stigande inflation har Mackmyras försäljning försvagats vilket har resultaterat i att likviditeten har blivit ansträngd. De åtgärder som styrelse och ledning historiskt har vidtagit för att förbättra resultat och likviditet har ej varit tillräckliga.

Mackmyra Svensk Whisky

Mackmyra Svensk Whisky

Mackmyras styrelse har av den anledningen fattat beslut om att inleda ett effektiviserings- och kostnadsbesparingsprogram. Inom ramen för det kommer, bland annat, en omstruktuering att ske vilket kommer innebära en nedragning av personalen inom koncernen med ca 20%. Förhandling med berörda fackförbund kommer att inledas omgående.

”Den påverkan som den aktuella ekonomiska situationen har haft på vår försäljning är tydlig. Trots tidigare insatser för att förbättra resultat och likviditet, inser vi att ytterligare åtgärder krävs. Beslutet att inleda ett kostnadsbesparingsprogram är nödvändigt för att anpassa oss och skapa en stabil grund för vår framtid. Vår förhoppning är att de åtgärder som nu vidtas kommer att ge önskvärda resultat, säger Patrick Björsjö tf VD i Mackmyra.”

RELATERAD LÄSNING