Hem Whisky & Bourbon Mackmyra varnas av Gävle kommun

Mackmyra varnas av Gävle kommun

av Livets Goda

Den svenska alkohollagen tillåter inte att företag värvar gäster till spritprovningar, något som anses locka människor att dricka mer. Därför varnades idag Mackmyra Whisky utanför Gävle, för att via bland annat hemsidor och reklamutskick, ha lockat allmänheten till whiskyprovningar. På Mackmyra Bruk finns en grovsmedja, där har kommunen gett sitt tillstånd för spritföretaget att hålla provningar och liknande event. Dock får detta endast ske för slutna sällskap. Mackmyra har löst det genom att låta besökarna på sin hemsida bli gratis medlemmar i Mackmyra Whiskyklubb. Då har de fått namn och adress på de som sedan inbjuds till provningarna. Kommunens tjänstemän tycker dock inte att det går i linje med vad de anser vara ett slutet sällskap, i stort sett kunde hela Sverige anmäla sig till klubben vilket tjänstemännen anser vara för omfattande. För att få behålla sitt utskänkningstillstånd måste nu Mackmyra komma till rätta med flera fel. Senast sista maj måste företaget visa upp ett intyg på att minst hälften av styrelsemedlemmarna har kunskap om alkohollagen. Kommunens tjänstemän anser att det är just där bristerna ligger, vilket företagets kreativa tolkningar av vad som är ett slutet sällskap visar. Mackmyra har nu valt att flytta sina provningar till Bishop&#39s Arms eller Hotel Winn i Gävle. Båda dessa ställen har nämligen tillstånd att servera allmänheten. Endast riktiga slutna sällskap kommer att kunna testa whiskyn på destilleriet – och då måste dessa bokas via telefon – inte via hemsidan. Källa: arbetarbladet.se

RELATERAD LÄSNING