Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang McDonald’s är Sveriges mest familjevänliga restaurang

McDonald’s är Sveriges mest familjevänliga restaurang

av Livets Goda

Nästan var tredje förälder undviker att gå på restaurang med sina barn trots att två av tre (63%) anser att det är en viktig del av barns utveckling att gå på restaurang och fler än hälften (53%) uppger att de vill äta ute oftare med sina barn än vad de gör idag. Det står klart när McDonald’s presenterar en ny rapport om föräldraskap och uteätande. Huvudorsakerna till att föräldrar undviker uteätande är oro för att barnen inte ska tycka om maten och störa andra gäster men nästan hälften (45%) anser att andras barn är mer irriterande än ens egna. På frågan om vilken restaurang som är mest familjevänlig svarar majoriteten McDonald’s.

Att få barn innebär att tillvaron förändras i grunden. Oavsett hur mentalt och praktiskt förberedd man tror man är. Ibland krockar ambitionen och viljan med verkligheten, inte minst när det gäller att gå ut och äta på restaurang. För att bättre förstå hur föräldrar upplever föräldraskapet och uteätandet med barn har McDonald’s tagit fram rapporten ”Att äta ute eller inte äta ute med barn -det är frågan” som kartlägger hur föräldrar känner och resonerar kring att äta ute med sina barn.
I undersökningen visar det sig att nästan var tredje förälder undviker helt att gå ut och äta på restaurang med sina barn samtidigt som fler än hälften vill äta ute oftare med sina barn och två av tre tycker uteätande är en viktig del av barns utveckling och uppfostran.

• Som Sveriges mest familjevänliga restaurang kan vi inte nöjt luta oss tillbaka, tvärt om vill vi fortsätta bygga ut och dela med oss av vår kunskap. Att så många föräldrar väljer bort restaurangbesök tycker vi är helt fel. Därför hoppas vi att denna rapport ska hjälpa föräldrar att våga äta ute oftare, men också inspirera fler restauranger att bli lite mer barnvänliga, säger Henrik Nerell, presschef på McDonald’s Sverige

De huvudsakliga anledningarna till att föräldrar inte går ut och äter med sina barn är att de känner stress och oro:
• 23% Oroar sig för att det inte ska finnas något på menyn att äta
• 22% Oroar sig för att deras barn ska springa runt i lokalen
• 19% Oroar sig för att barnet ska vara högljutt
• 15% Oroar sig för att upplevas som en dålig förälder när barnet inte uppför sig

Man kan inte förvänta sig att en tvååring kommer uppföra sig som en vuxen helt plötsligt bara för att man är på restaurang. Om barnet är otåligt hemma kommer det inte helt plötsligt kunna sitta och vänta på beställd mat i 45 minuter. När de här orealistiska förväntningarna krockar med verkligheten blir man som förälder både stressad och besviken. Och när barnet känner av pressen på att sitta still, vara tyst och äta upp blir det oroligt och frustrerat. De skeva förväntningarna bäddar alltså för både besvikelse och konflikt, säger Louise Hallin, psykoterapeut och expert i rapporten.

Nyckeln till att minimera risken att hamna i dessa situationer stavas förberedelse. Det allra viktigaste tipset som även störst andel föräldrar använder sig av (36%) är att prata med sitt barn och förbereda det på vad som ska göras och vad som förväntas av barnet. Men det är minst lika viktigt att förbereda sig som förälder enligt Louise Hallin, Psykoterapeut:

• Många konflikter uppstår nämligen på grund av att föräldrarnas stress och oro påverkar barnen. Barn är sällan oroliga för att gå på restaurang, utan ofta är det föräldrarna som är oroliga. Så fort barnen börjar krångla minsta lilla blir föräldrarna stressade och spända, och därmed också otillgängliga. Och eftersom föräldrarna är barnens ”rum”, känner de av oron. Om man vet att man tenderar att bli stressad när man går ut och äter kan man därför försöka träna upp sin stresstolerans. I takt med att du blir mer van och märker att du kan hantera situationen bygger du upp en grundtrygghet och ett lugn, som gör dig mer resistent när stressmoment uppstår.

Hela rapporten som är proppfull med tips för hur du kan äta ute oftare med dina barn finns att läsa här: https://www.mcdonalds.com/se/sv-se/for-familjen/foraldrarrapporten.html

Om rapporten:

Innehållet i följande rapport har tagits fram genom en tvådelad studie genomförd av Prime och United Minds på uppdrag av McDonald’s under våren 2022.

Kvantitativ undersökning

United Minds har på uppdrag av McDonald’s genomfört en kvantitativ undersökning bland föräldrar i åldrarna 18–65 år. Totalt har 1 002 intervjuer genomförts. Svaren samlades in med kvoter på kön, ålder och region med syfte att spegla svenska folket avseende dessa variabler. Datainsamlingen skedde mellan den 18 maj och 30 maj 2022 genom digitala enkäter. Digitala frågeformulär distribuerades via webbpaneler som nådde respondenterna via e-post. Respondenterna som deltog i undersökningen tillhandahölls av undersökningsleverantören CINT.

Kvalitativ undersökning

För att få fördjupade insikter genomfördes djupintervjuer med fyra föräldrar, en psykoterapeut samt en medarbetare på McDonald’s. Intervjuerna genomfördes både i person och digitalt.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING