Minskad alkoholkonsumtion men ökad försäljning på Systembolaget under 2018

Livets Goda 5 Mar, 2019
Vin Systembolagets försäljning ökade. Däremot sjönk resandeinförsel och köp av smugglad alkohol under året. Det framgår av ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018” som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), presenterar idag.

Alkoholkonsumtionen i Sverige minskade med 2 % under 2018 samtidigt som Systembolaget hade en ökad försäljning med 2 %, mätt i liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Å andra sidan sjönk mängden alkohol som fördes in i landet i samband med resor. Nedgången var 25 %. Även köpen av smugglad alkohol minskade under året.

- Mycket talar för att den försvagade svenska kronan har bidragit till denna utveckling, säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.

Alkoholkonsumtionen uppgick till 8,8 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre under 2018. Det är en minskning med 7 % under de senaste 10 åren.

I tabellen redovisas de olika källorna till den alkohol som konsumerades under 2018.

Källa *

Andel

Systembolaget

65,6 %

Restauranger

10,6 %

Resandeinförsel

10,4 %

Köp av folköl från butik och restaurang

 5,4 %

Köp av smugglad alkohol

 4,4 %

Hemtillverkning

 2,5 %

Internethandel

 1,2 %

Summa

100 %

 

Se ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018” här.

Bakgrund
Idag redovisas preliminära resultat från Monitormätningarna för år 2018. En slutlig rapport med definitiva uppgifter för 2018 publiceras av CAN i september 2019.
Monitormätningarna startade i juni 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.
I mätningarna beräknas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.
Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år.
Sedan 2003 undersöks även införseln av tobak i syfte att på motsvarande sätt skatta den totala konsumtionen. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår dessutom frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet.


Destilleriet i Åhus lanserar världens mest exklusiva akvavit

Whisky och Bourbon I endast några få unika exemplar lanseras nu Åhus Akvavit…
16 May, 2019

Folklig gastronomi på årets största grillfest

Mat och Restaurang 24-26 maj är det dags för den årliga Grillmässan. Sveriges…
13 May, 2019

Rökig single malt whisky från Old Pulteney lanseras på Systembolaget den 17:e maj

Whisky och Bourbon Old Pulteney Huddart är en helt unik rökig highland single…
13 May, 2019

Brocards Chardonnay - mycket vit Bourgogne för pengarna!

Vin Att följa ett vins utveckling är utan tvekan den största…
10 May, 2019

Toppklass år ut & år in!

Vin Ripasso, svenskens favorit under många år, har blivit något av…
10 May, 2019

Inspiration - Gyros kebab för finsmakaren

Mat och Restaurang Det lagas allt för lite kebab i de svenska köken…
10 May, 2019
Artikelarkivet