Hem NyheterVinnyhet Minskad alkoholkonsumtion under pandemiåret 2020

Minskad alkoholkonsumtion under pandemiåret 2020

av Livets Goda

Trots en kraftig ökning av Systembolagets försäljning sjönk alkoholkonsumtionen i Sverige med 6 % under pandemiåret 2020. Det framgår av preliminära uppgifter som CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), presenterar idag.

–Minskningen beror framför allt på en kraftigt minskad resandeinförsel och lägre försäljning på restauranger, säger Björn Trolldal på CAN i en kommentar.

Införseln i samband med resor minskade med 64 %, räknat i ren alkohol.

–Vi ser även en minskning i köp av smugglad alkohol, säger Björn Trolldal vidare. Dessa köp minskade med 44 %.Ökningen av Systembolagets försäljning uppgick till 11 %.

I tabellen redovisas den totala alkoholkonsumtionen uppdelad på de olika källornas andelar under 2020 i ren alkohol, och motsvarande andelar 2019 inom parentes.

Källa Andel 2020 (2019)
Systembolaget  76 %     (65 %)
Restauranger  7 %      (10 %)
Resandeinförsel  5 %      (12 %)
Folkölsförsäljning  5 %      (4 %)
Köp av smugglad alkohol  3 %      (6 %)
Hemtillverkning  2 %      (2 %)
Internethandel  2 %      (1 %)
Summa 100 %

 

Bakgrund

Monitormätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Huvudsyftet är att beräkna den totala alkoholkonsumtionen i Sverige.

I mätningarna behandlas dels den registrerade försäljningen av alkohol (Systembolaget, restauranger och livsmedelsbutiker) dels den oregistrerade delen som består av resandeinförsel, köp av smugglad alkohol, köp via internet och hemtillverkning. Genom att summera dessa källor får man en bild av den totala konsumtionen i Sverige.

Uppgifterna om den oregistrerade delen baseras från år 2020 både på självadministrerade enkätsvar och på telefonintervjuer som genomförs kontinuerligt bland 17–84-åringar i Sverige. Totalt genomförs 18 000 intervjuer varje år. De redovisade uppgifterna är baserade på mängderna ren alkohol per invånare 15 år och äldre i landet.

Läs mer

”Alkoholkonsumtionen under pandemiåret 2020” finns att ladda ner här på can.se.

image_pdfLadda ner artikeln som PDFimage_printSkriv ut artikeln

RELATERAD LÄSNING