Hem Vinvärlden Modern alkoholpolitik skulle gynna landsbygden

Modern alkoholpolitik skulle gynna landsbygden

av Livets Goda

Alkohollagsutredningen ger i sitt betänkande kring en ny alkohollag inga öppningar för att få sälja alkohol på gårdsnivå. Man anser att det inte är förenligt med Systembolagets monopol och olämpligt ur alkoholpolitisk synpunkt. – LRF har jobbat länge för att få nya regler för den småskaliga alkoholproduktionen. Det är olyckligt att utredningen inte föreslår att små producenter ska få sälja vin och öl på gården där det produceras, säger Eva Karin Hempel. Enligt gällande regler är det inte möjligt för till exempel vinproducenter att ens få arrangera en vinprovning om det inte finns en restaurang i anslutning till gården. – Vi tror att gårdsförsäljning skulle bidra både till en ansvarsfull alkoholpolitik, ge mer intäkter till landsbygden, öka landsbygdsturismen och skapa nya arbetstillfällen, säger Eva Karin Hempel. Systembolaget gör ett bra jobb och gårdsförsäljningen skulle ta en försumbar andel av marknaden. LRF anser att de övergripande alkoholpolitiska målen bygger på otidsenliga förutsättningar. – Den svenska alkoholpolitiken kräver stängda gränser för att kunna genomföras. Men gränserna är inte stängda i dag. Sverige behöver en modernare och mer progressiv alkoholpolitik för att minska alkoholens skadeverkningar, säger Eva Karin Hempel. LRF välkomnar vissa förslag i utredningen, bland annat om hur kök ska vara utrustade och att landsbygdens cateringföretag ska få tillstånd att servera alkohol. Fakta småskalig produktion av alkoholdrycker November 2008 fanns 75 aktiva tillverkare av alkoholdrycker av vilka 27 tillverkade spritdryck, 30 öl och 18 vin av druvor, frukt eller bär. 12 ansökningar var under behandling, 3 gällde vin, 5 öl och 4 spritdrycker.

RELATERAD LÄSNING