1

Mutskandal bland Nya Zeeländska vinskribenter

Skandalen har uppmärksammats stort bland Nya Zeeländska medier då det visat sig att de vinproducenter som betalat för bra betyg, också fått ett hedersomnämnande i det mediet. Tilltaget är givetvis oetiskt och leder i förlängningen till att konsumenterna inte kan lita på vad vinskribenterna skriver. På grund av problemet har en ny förening bildats i landet. Instiftad av dem som vill göra rätt. ”Wine Writers of New Zeeland” kräver att deras medlemmar skriver under en självständighetsförklaring innan de får ingå i gemenskapen. Genom att underteckna ett avtal, går medlemmarna med på att inte acceptera direkt betalning för att skriva om ett speciellt vin. Källa: Vinavisen