Hem NyheterNyhet Mat & Restaurang Nu öppnar den annorlunda nyttodjurparken på Kiviks Musteri

Nu öppnar den annorlunda nyttodjurparken på Kiviks Musteri

av Livets Goda

Efter lång planering och mycket förberedelser så är nu nyttodjurparken på Kiviks Musteri så gott som färdig. Området är uppbyggt för att visa hur vi kan stötta biologisk mångfald genom att gynna miljön för nyttiga insekter, både i odlad mark men även i våra hemmaträdgårdar. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan Kiviks Musteri, forskare på Lunds Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Fritidsodlarnas Riksorganisation.

Biologisk mångfald innebär att det finns stor artrikedom både i växt och djurlivet och detta är i sin tur en förutsättning för allt liv på jorden. Dessvärre visar rapporter att den biologiska mångfalden minskar i snabb takt över hela världen med en risk att nära 75% av de existerande arterna idag kommer att dö ut de närmaste århundradena. Med ett fungerande ekosystem ökas bland annat möjligheten för ett stabilt klimat, rena hav och växtpollinering som är förutsättningen för att vi ska få frukt och grönsaker.

Genom projektet, som initierades av Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri och Lotta Fabricius Kristansen, projektledare på SLU, har forskare identifierat alltifrån hur nyttodjuren föredrar att bo, vilken mat de gillar, vilka arter som ökar och hur de samverkar.

– Det behövs mer forskning och kunskap om nyttodjurens behov, men även om skadedjuren som ju i vissa fall är mat åt nyttodjuren. Samtidigt vill vi öka medvetenheten hos våra besökare om hur viktigt det är med biologisk mångfald, säger Jan Flemming Jensen.

– Vi vill lyfta goda exempel och skapa fler nyttiga åtgärder inom trädgårdsodlingen som ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Målet är att visa hur vi kan förena matproduktion med naturbevarande, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.

Få känner till att det bästa man kan göra som enskild individ i sin egen trädgård, är att göra just ingenting – att behålla en del av gräsmattan oklippt och vildvuxen, inte stressa med att bära iväg löv- och kvisthögar och behålla rabatter med blommor även om det känns som mer jobb än att bara ha gräsmatta.

Det är för att visa på just detta som Kiviks Musteri bjuder in besökarna i Kivik att beskåda den annorlunda parken som visar att det varken behöver vara komplicerat eller kostsamt att främja miljön för insekterna; här ligger högar med stenar, kvistar, vilda blommor får växa fritt och döda träd blir insektshotell.

Kiviks Musteri arbetar för ökad biodiversitet i sina odlingar genom att bland annat låta varannan rad vara oklippt, fällda träd och rishögar lämnas kvar och odlingar i träda sås med olika växtarter.

Området, som till nästa år också kommer få tydliga informationsskyltar, finns att besöka i anslutning till Kiviks Musteris trädgårdar dit gäster är välkomna att njuta av den härliga miljön under äppelträden. På kiviksmusteri.se/for-miljon kan man läsa mer om vad företaget gör omkring forskning för att säkra en hållbar svensk livsmedelsproduktion även i framtiden.

RELATERAD LÄSNING