Hem Whisky & Bourbon Ny bioenergianläggning på Speyside

Ny bioenergianläggning på Speyside

av Livets Goda

Anläggningen kommer att producera energi genom förbränning av drank – en restprodukt från destilleringen av whisky. Den nya bioenergianläggningen kommer att använda cirka 30.000 ton drank per år vilket motsvarar rester från cirka 12 miljoner liter skotsk whisky. Från anläggningen fås ånga som kommer att användas av anläggningen på plats plus ytterligare en produkt som kan användas till djurfoder. Förutom den investeringen, planerar Diageo att investera drygt 200 miljoner kronor i att utöka sin kapacitet att framställa maltwhisky på Speyside de kommande tre åren. Diageo har investerat stora summor i förnybara energiprojekt den senaste tiden. – Diageo har förbundit sig att minska beroendet av fossila bränslen plus att minska vår totala påverkan på miljön, säger Brian Higgs på Diageo. Planen för Glenlossie är ytterligare ett viktigt steg i vår resa mot en hållbar framtid för skotsk whiskyproduktion.

RELATERAD LÄSNING