Hem Nyheter Ny rapport: Hög nikotinanvändning leder inte till stora hälsoproblem

Ny rapport: Hög nikotinanvändning leder inte till stora hälsoproblem

av Livets Goda

I dag lanseras rapporten “Ingen rök, mindre skada” som presenterar övertygande bevis för att Sverige – jämfört med andra europeiska länder – har betydligt lägre grad av tobaksrelaterade sjukdomar, trots lika hög nikotinkonsumtion.

Rapporten jämför tobakskonsumtionen i ett antal europeiska länder och finner att nikotinkonsumtion i sig inte är en faktor för tobaksrelaterade sjukdomar.

Därtill slår rapporten fast att det som påverkar konsumenternas hälsa är konsumtionsmetoden. Medan användning av alternativa produkter som snus inte utgör en betydande hälsorisk, är rökning av tobak förknippat med en hög förekomst av sjukdom och död.

Svenskarnas nikotinkonsumtion speglar det europeiska genomsnittet. Trots det är förekomsten av lungcancer i Sverige 41 procent lägre, och andelen tobaksrelaterade dödsfall knappt hälften så många, som i andra europeiska länder. Denna stora skillnad är till övervägande del tack vare användningen av rökfria nikotinprodukter såsom snus, vitt snus och elektroniska cigaretter.

“Skillnaden mellan rökning och användning av rökfria produkter är avgörande,” säger Dr. Karl Fagerström, folkhälsoexpert och medförfattare till rapporten, och fortsätter:

“Även om nikotin är beroendeframkallande så orsakar ämnet i sig inte de allvarliga sjukdomar som är förknippade med rökning. Vi rekommenderar därför ett politiskt perspektivskifte som uppmuntrar rökare att byta till mindre skadliga alternativ, för de som inte kan sluta helt.”

Sveriges proaktiva åtgärder inom folkhälsoinformation och regelverk har uppmuntrat en övergång till dessa alternativ, vilket avsevärt påverkat folkhälsoresultaten. Rapporten påpekar att implementering av liknande skadereduktionsstrategier kan vara avgörande för andra länder som strävar efter att minska tobakens hälsopåverkan.

Dr. Fagerström tillägger: “Det finns vanliga missuppfattningar om nikotin bland både allmänhet och beslutsfattare. Det svenska exemplet visar på vikten av att förstå och rikta sig till dessa. Det ökar förutsättningarna för en hälsopolitik som bättre skyddar och informerar konsumenterna.”

En sammanfattning av rapporten går att läsa i den bifogade filen eller här.

RELATERAD LÄSNING