1

Ny undersökning från Life visar: En av fyra tränar för att förebygga stela leder

Hälsokedjan Lifes nya rapport Hälsobarometern 2020 tar tempen på nordbornas hälsa. I undersökningen framkommer det att stela leder är något som drabbar svenskar i alla åldersgrupper. Den vanligaste påföljden visar sig vara att inte kunna träna alla typer av träningsformer, och mest drabbade är kvinnor. Men vad gör då de flesta för att förebygga stela leder och dess konsekvenser? Svaret är faktiskt träning.

En vanlig missuppfattning är att stela och värkande leder är ett tecken på ålderdom. Men faktum är att stela leder är något som kan drabba alla, i alla åldersgrupper. Enligt Lifes nya rapport Hälsobarometern 2020 är det lika många svenskar i åldersgruppen 18–30 år som i spannet 51–65 år som uppger att de inte kan träna så mycket som de skulle vilja på grund av stela leder. 12 procent i åldersgruppen 41–50 år menar att de inte kan träna alla träningsformer de vill, och en på tio i åldrarna 51–65 år uppger att de inte orkar lika mycket i vardagen på grund av samma orsak.

– Att stela leder enbart skulle drabba äldre stämmer inte. Det är något som kan drabba alla i alla åldersgrupper. Det är därför viktigt att tidigt hitta sätt att förebygga stela leder som kan underlätta vardagen. Vår rekommendation är att se till att hålla sig aktiv och implementera motion och träning som en rutin i vardagen. Utöver detta kan det även vara värt att fundera på kosttillskott som ett komplement, säger Jeanette Engdahl, hälsorådgivare på Life.

Vad gör du för att förebygga stela leder?
Tränar regelbundet                                                                 24%
Stretchar                                                                                  13%
Medicinerar, ex. värktabletter, smärtlindrande salva         7%
Äter kosttillskott                                                                       5%
Går på diet som sägs förebygga stela leder                       2%

Och när man tittar på vad svenskarna faktiskt gör för att förebygga stela leder, hamnar just träning i toppen, en metod som en dryg fjärdedel av svenskarna tar till. Populärast är det att träna för att förebygga stela leder bland män. Tätt efter träning hamnar att stretcha som näst bästa metod med 13 procent, något som utövas som mest i åldersspannet 18–31 år.

Om undersökningen
Hälsobarometern 2020 är baserad på̊ en undersökning genomförd av IPSOS Norm på̊ uppdrag av Life. Undersökningen genomfördes i mars 2020 i form av en webbenkät. Totalt har 4 663 personer i Sverige, Norge och Finland mellan 18 och 65 år deltagit i undersökningen. Resultatet är statistiskt säkerställt och riksrepresentativt i samtliga länder med en signifikansnivå på 95 procent.